Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning
En anställning som biträdande universitetslektor i radiografi. Anställningen är tidsbegränsad under längst fyra år. Anställningen är placerad tillsvidare vid institutionen för hälsovetenskaper i Lund.

Arbetsuppgifter
Anställningen som biträdande universitetslektor ger möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. Den biträdande universitetslektorn förväntas, inom ramen för sin forskningsaktivitet, arbeta aktivt med utarbetande av projektförslag och ansökningar till externa finansiärer. Som biträdande universitetslektor förväntas du också meritera dig inom undervisningen och ges möjlighet till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor. Undervisningsinsatserna avser främst röntgensjuksköterske-programmet men även undervisning inom övriga program på grund- och avancerad nivå inom medicinska fakultetens utbildningsprogram kan förekomma. Även andra arbetsuppgifter kan ingå. Vidare är insatser i form av kommunikation av forskningsresultat till det omgivande samhället en viktig del av verksamheten.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter (se Högskoleförordningen och lokalt kollektivavtal).
Krav: Legitimerad röntgenssjuksköterska alternativt legitimerad sjuksköterska med inriktning radiografi.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som medicinska fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor. Dessa framgår av medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor, www.med.lu.se/lfn under rubriken Regelverk.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska vara en starkt motiverad person med dokumenterad forskningserfarenhet och vara väl förtrogen med varierande undervisningsmetoder samt ha klinisk erfarenhet inom rubricerat område.

Den sökande kommer att bli utvärderad med avseende på: 1)Vetenskaplig skicklighet; 2)Pedagogisk skicklighet; 3) Ledarskap; 4) Samverkan; 5)Klinisk erfarenhet och skicklighet;.

Speciell vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet.

Vidare kommer vikt att fästas vid kandidatens personliga lämplighet och kandidatens bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för den biträdande universitetslektorstjänsten.

Specifika kriterier anges nedan:

1) Vetenskaplig skicklighet;
visas genom god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet, postdoc-period/perioder, publikationer i högt rankade tidskrifter, anslag erhållna i konkurrens, erfarenhet av handledning, utvecklingspotential och forskarprogram

2) Pedagogisk skicklighet;
visas genom förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning

3) Ledarskap;
visas genom dokumenterad administrativ skicklighet inkluderande ledarskap, förmåga att organisera, utveckla och leda forskargrupper.

4) Samverkan;
visas genom förmåga att samverka med omvärlden

5) Klinisk erfarenhet och skicklighet;
visas genom klinisk erfarenhet som specialistsjuksköterska

Övrig information
Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning.
Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel: +46-46-2228084, e-post: erik.renstrom@med.lu.se och
prefekt Christina Brogårdh, telefon +46-46-2221892, e-post: christina.brogardh@med.lu.se
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel +46 46-222 71 11, e-post:Helene.Berggren@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2018-06-07. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV). Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/836
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-17
Sista ansökningsdag 2018-06-07

Terug naar vacatures