Lund University, LUSEM, Department of Economic History

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn ska bedriva forskning inom projektet Hur formar välfärdspolitiken vår framtid? Insatser riktade till barn och dess effekter genom livet - en studie av Skåne från 1920 till idag. Forskningsuppgifterna inkluderar frågeställningar som rör välfärdsinsatser för mödrar och småbarn och innebär analys av svenska registerdata för att etablera hur dessa välfärdsinsatser påverkar barnens ekonomiska och fysiska utfall senare i livet. Arbetsuppgifterna kommer att handla om att hantera och programmera stora registerdatamängder, designa studier samt genomföra empiriska analyser och sammanställa resultat i form av vetenskapliga publikationer i väl etablerade och erkända internationella tidskrifter. Arbetsuppgifterna måste kunna utföras självständigt, men också i samarbete med övriga projektmedlemmar. Innehavaren av tjänsten förväntas delta i centrum för ekonomisk demografis olika aktiviteter såsom seminarier och workshops. Anställningen innebär en begränsad mängd, max 20%, undervisning och/eller handledning av kandidat- och magisteruppsatser.

Bedömningskriterier

Vetenskaplig skicklighet är det viktigaste kravet för anställningen.

Sökanden ska vara kompetent och erfaren nog att kunna bedriva självständig forskning i ekonomisk demografi och genomföra avancerade analyser på basis av svenska registerdata. Dokumenterad erfarenhet med sådana metoder såväl som med svensk registerdata är ett krav. Den är kvalificerad för anställningen som vid tillträdet innehar en doktorsexamen i ekonomisk historia eller närliggande ämnen, som dock inte är äldre än tre år (om inte sökanden har varit föräldraledig eller har varit ledighet på grund av sjukdom eller annan avräkningsbar orsak).

Sökande med dokumenterat intresse i ekonomisk demografi, social ojämlikhet och stratifiering, och hur tidiga interventioner påverkar utfall senare i livet, är uppmuntrade att söka tjänsten.

För anställning ska den sökande ha uppvisat en hög grad av vetenskaplig kompetens som visar sig i kvaliteten på doktorsavhandlingen och andra publikationer. Kunskaper om/erfarenhet av svenska registerdata samt adekvata kvantitativa metoder är ett krav liksom erfarenhet av arbete med verktyg som SAS och Stata. Kännedom om det institutionella utvecklandet av den svenska välfärdsstaten är särskilt meriterande.

Sökanden ska ha förmåga att skapa egna forskningsnätverk och skriva akademiska uppsatser samt ha god kommunikationsförmåga (som till exempel dokumenterad kunskap av det engelska och svenska språket), visa prov på god samarbetsförmåga och vara villig att interagera med studenter samt att aktivt delta i gemensamma aktiviteter vid Centrum för ekonomisk demografi.

Utöver ovanstående kommer följande kriterier att tillämpas vid bedömningen av de sökande:

 • internationell erfarenhet
 • övriga resultat och utmärkelser som intygar den sökandes skicklighet som forskare
 • förmåga att engagera och informera samhället om sin forskning

I bedömningen kommer personliga egenskaper såsom förmågan att arbeta självständigt, viljan att samarbeta och kommunikativ förmåga beaktas.

Villkor

Heltid. Tidsbegränsad anställning om två år enligt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor.

https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/centralaavtal/avtal.pdf

Tillträde den 1 september 2018 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan ska innehålla en forskningsplan där den sökande presenterar sina idéer om vilken forskning som ska bedrivas, max 2 sidor.

Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla:

 1. Följebrev
 2. Meritförteckning
 3. Forskningsplan
 4. Publikationslista
 5. Referenser, intyg, etc.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1296
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-30
Sista ansökningsdag 2018-06-15

Terug naar vacatures