Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Anställningen kommer att vara placerad vid institutionen för Kemi, avdelningen för Teknisk Mikrobiologi (TMB) och avdelningen för Bioteknik (BT). TMB och BT bedriver forskning och undervisning inriktad på industriellt relevanta områden som mikrobiell och enzymatisk produktion av biobränslen, biokemikalier, probiotika, prebiotika, livsmedelssäkerhet, vattenrening till mer grundläggande forskning som berör cell-baserad biokatalys, biosensorer, biofilmsfunktion vid dricksvattenproduktion och DNA-baserad analys som omfattar sekvensering och pre-PCR processing metoder.

Forskningen kommer att bedrivas inom projektet ”Flow cytometry driven engineering of novel pickering emulsions for improved microbial production of fine chemicals”, som är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan TMB och BT. Syftet med projektet att studera nya metoder för in situ produktbortagning av finkemikalier i emulsionssystem under fermentering med rekombinant jäst. Online flödescytometri i kombination med nya genetiska reportersystem kommer utvecklas och appliceras för att studera cellfysiologi och pickeringemulsioner under olika processförhållanden.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kommer att ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning om nya genetiskt kodade biosensorer för att mäta cellegenskaper hos jäst med hjälp av CRISPR/Cas9 teknik.
 • Forskning om nya procedurer baserade på on-line flödescytometri för att följa och styra cellernas fysiologiska tillstånd under jästfermenteringar under produktion av finkemikalier.
 • Forskning om nya Pickeringemulsioner för att åstadkomma in situ product removal av organiska finkemikalier under fermenteringsprocesser
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.
 • Undervisning på kurser och handledning av examensarbetare inom Civilingenjörsprogrammen Kemi- och Bioteknik
 • Bidra till arbete med att söka extern forskningsfinansiering

Som postdoktor kommer du att arbeta vid två forskningsavdelningar nära projektledarna, Magnus Carlquist och Carl Grey, men även i nära samarbete med andra forskare vid Lunds universitet (Kemiska institutionen).

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
 • Sökande ska ha för ämnesområdet och arbetsuppgifterna relevant forskarutbildning och doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor skall följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • God analytisk förmåga samt förmåga att förstå och tillgodogöra sig olika ämnesmässiga perspektiv.
 • Erfarenhet av forskning kring fermenteringsprocesser med jäst, jäststamskonstruktion, reportergenteknik, och flödescytometri.
 • Erfarenhet av enzymkatalys.
 • Erfarenhet av emulsionssystem.
 • Erfarenhet av analytiska metoder för kvantifiering och identifiering av organiska molekyler (tex HPLC, LC-MS).
 • God förmåga till samarbete i projekt över ämnesgränser.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR/S, Saco-S och SEKO). 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1635
Kontakt
 • Magnus Carlquist, universitetslektor, 046-2229875
 • Carl Grey, 046-2228735
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2018-05-16
Sista ansökningsdag 2018-06-13

Terug naar vacatures