Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att jobba med en kombination av kvantkemiska metoder och modeller som är kända från klassisk mekanik. Dessa modeller är nödvändiga i beskrivningen av stora, komplexa system (t.ex. proteiner). Arbetet kommer att fokusera på utveckling av en noggrann modell som (till skillnad från de flesta andra modeller) innefattar ömsesidig polarisering mellan systemen beskrivna med klassiska och kvantkemiska metoder. Målet är att utveckla en fullt ut polariserbar modell som tar hänsyn till relativistiska effekter. Dessutom ska doktoranden utveckla den polariserbara modellen för multikonfigurationsmetoder. Multikonfigurationsmetoderna kommer att baseras på störningsteori men arbetet kommer även att inkluderar nya modeller som kombinerar täthetsfunktionalteori med multikonfigurationella vågfunktioner. De utvecklade modellerna kommer att fylla ett hål i arsenalen av tillgängliga vetenskapliga metoder. Doktoranden kommer att tillämpa de utvecklade modellerna för olika metallenzymer, till exempel ett koppar-enzym, som är involverade i framställningen av biobränslen och molybdenenzymer som oxiderar skadliga svavelföreningar i däggdjur och växter. Studenten kan samarbeta med experimentella grupper, men förväntas inte delta i experimentellt arbete.

Kvalifikationer

Masterexamen, civilingenjör eller motsvarande utbildning inom kemi, fysik eller liknande.

Praktisk erfarenhet av teoretisk-kemiska metoder (kvantkemi, molekylär dynamik, etc.) är meriterande, liksom programmeringsförmåga, och kurser inom kvantmekanik, statistisk mekanik, fysikalisk kemi och matematik.

 Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2471
Kontakt
  • Marie Skepö, universitetslektor, 046-2223366
  • Erik Hedegård, forskare, 0045 - 20 44 69 23, erik.hedegard@teokem.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-07-05
Sista ansökningsdag 2018-08-09

Terug naar vacatures