Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science (LINXS: www.linxs.se) välkomnar ansökningar för prestigefyllda 2-åriga, individuella postdoktorforskningsplatser i vetenskapliga tillämpningar av röntgenstrålar och neutroner. 

LINXS är ett avancerat institut vars uppgift är att främja vetenskap och utbildning med fokus på användningen av neutroner och röntgenstrålar för att locka världsledande forskare för korta och längre forskningsbesök och att skapa internationella nätverk. 

LINXS arbetar inom strategiska fokusområden som speglar breda forskningsprioriteringar: Soft Matter, Life Science och Hard Matter. Inom dessa fokusområden organiseras LINXS verksamhet i teman som löper i 1-3 år vilka syftar till att samla forskare inom de specifika forskningsfälten. Ett tema är vanligtvis kopplat till ett eller flera fokusområden. Verksamheten i teman samordnas av en kärngrupp och organiseras i arbetsgrupper inriktade på specifika aktiviteter. 

Som en del av sina mål att locka forskare i världsklass och stimulera utvecklingen av ny röntgen- och neutronforskning så utlyser LINXS 1-2 postdoktortjänster. Vi välkomnar ansökningar från forskare som är inom tre år (vid tidpunkten för ansökan) efter avslutad doktorsutbildning för att utföra självständig forskning inom ramen för de aktuella temans fokusområden samt att arbeta med LINXS-relaterade aktiviteter. Finansieringen kommer också att finnas tillgänglig för kandidaten för att genomföra vissa resor till internationella experiment-anläggningar och möten. 

Sökande ska formulera sitt eget forskningsprojekt i samordning med en värdgrupp vid Lunds universitet. Värdgruppen ska vara en aktiv forskargrupp vid Lunds universitet som samtycker till att stödja ansökan och den postdoktorala forskarens forskningsverksamhet som LINXS-postdoktor. Den planerade forskningen ska passa in i en av de aktuella teman vid LINXS (Dynamics, Imaging och Integrative Structural Biology - se www.linxs.se) och projektet ska också ingå i en befintlig, eller nyetablerad, arbetsgrupp vid LINXS. Forskningsprojektet bör omfatta användning av röntgenstrålar och/eller neutroner, eller utveckling av nya tekniker med röntgen och neutroner. 

Intresserade bör först samordna sin forskningsplan med den potentiella värdgruppen vid Lunds universitet. Ansökningar måste innehålla ett inbjudningsbrev från värden. Kandidater uppmanas att kontakta LINXS-directors nedan för att diskutera potentiella värdgrupper, men kan också ta direkt kontakta med potentiella värdar. 

Arbetsuppgifter

Den postdoktorala forskaren förväntas ägna sin tid till sitt forskningsprojekt. Dessutom förväntas den bidra till LINXS-aktiviteter med upp till högst 30% av tiden. Det kan till exempel innebära engagemang i arbetsgruppens aktiviteter och extern outreach. 

Den postdoktorala forskaren kommer att vara anställd hos LINXS, men kommer också att vara ansluten till värdgruppen. Därför kommer forskarens tid att spenderas både hos värden och på LINXS. Värden måste förbinda sig att tillhandahålla nödvändiga faciliteter för att genomföra det föreslagna projektet och ansvarar tillsammans med en handledare vid LINXS för att samordna forskningen och den personliga utvecklingen hos postdoktor. 

Kvalifikationer

 • Sökande måste ha doktorsexamen och en betydande dokumenterad erfarenhet av röntgen- och neutronmetoder eller deras tillämpning. 
 • Sökande får inte vara högst tre år efter doktorsexamen (föräldraledighet kommer att beaktas) vid ansökningsdatum. 
 • Sökande ska lämna in en 2-årig forskningsplan som har ett starkt fokus på utveckling eller användning av röntgen- och / eller neutrontekniker. Forskningsplanen bör tydligt ange värdgruppens medverkan och hur forskningen passar LINXS mål (inklusive kopplingar till befintliga eller potentiella nya arbetsgruppsaktiviteter, se aktiva arbetsgrupper på www.linxs.se). 
 • Forskningsplanen bör inte vara mer än 5 sidor och ska åtföljas av en fullständig publikationslista, CV och inbjudan från den tilltänkta värden vid Lunds universitet. 
 • Forskningsplaner som samlar olika forskningsgrupper eller områden uppmuntras. 
 • Sökande förväntas ha en stark publikationshistoria och kunna uppvisa bevis på självständig forskning. Bevis på vetenskaplig rörlighet (före ansökan om position eller som en del av den potentiella flytten till LINXS) är fördelaktigt. 
 • Mycket goda kunskaper i engelska (tal och skrift) är viktigt. 
 • God kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta i lag är också viktiga egenskaper. 

Utvalda sökande kommer att bli inbjudna till intervju. 

Tidsperiod:

2019-04-01 - 2021-03-31 eller enligt överenskommelse 

Kontakt: Stephen Hall (stephen.hall@solid.lth.se, LINXS Director och ledare av Imaging Tema), Jens Lagerstedt (jens.lagerstedt@med.lu.se, LINXS vice director och ledare för temat Integrative Structural Biology), Marie Skepö (marie.skepo@teokem.lu.se, LINXS co-director och ledare av Dynamics).

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3987
Kontakt
 • Marie Skepö, vice föreståndare för LINXS, 046-2223366
 • Stephen Hall, föreståndare för LINXS, 046-2224589
 • Jens Lagerstedt, vice föreståndare för LINXS, 046-2227266
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, 046-2229562
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-26
Sista ansökningsdag 2019-02-28

Terug naar vacatures