Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Om anställningen

Vi söker en biträdande forskare i arbetsterapi. Anställningen är tidsbegränsad under 11 månader under perioden 2019-02-01 t.om. 2019-12-31 Anställningens omfattning är 75 % av heltid.

Anställningen kommer att vara placerad i forskargruppen "Aktivt och hälsosamt åldrande" vid Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten, vilken är ansluten till det tvärvetenskapliga Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE), Lunds universitet.

Krav för anställningen

- Arbetsterapeutexamen (leg. arbetsterapeut).
- Doktorsexamen i medicinsk vetenskap inom område relevant för anställningen.

Praktisk erfarenhet samt dokumenterad färdighet avseende projektadministration, fältarbete och datahantering inom forskningsprojekt inom hälsovetenskap. Vidare krävs praktisk erfarenhet av arbete som leg. arbetsterapeut inom öppen hälso- och sjukvård (primärvård, kommunal verksamhet). Erfarenhet av arbete med interventioner i hemmiljö, särskilt hjälpmedelsförsörjning och bostadsanpassningar. Arbetet kräver mycket goda kunskaper i talad och skriven svenska och engelska.

Meriterande för anställningen

- Kurser om åldrande och hälsa, på forskarnivå.
- Metodkurs för bedömning och analys av tillgänglighetsproblem

 Dokumenterad erfarenhet och färdigheter avseende:
- hälsovetenskaplig forskning av betydelse för den aktuella anställningen
- arbete i tvärvetenskaplig forskningsmiljö
- kommunikation av forskning med det omgivande samhället.

Profil

Du som söker har en god planerings- och organisationsförmåga samt god förmåga att hantera komplexa arbetssituationer. Vidare krävs en god samarbetsförmåga, noggrannhet och pålitlighet.
 
Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar forskningsuppgifter relaterade främst till de tidiga faserna i forskningsprocessen, med tillämpning av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Forskaren som anställs kommer att arbeta i nära samverkan med övriga i projekten engagerade forskare, vilket innebär samarbete med flera olika projektteam. Två av de aktuella projekten leds av forskare inom forskargruppen, medan ett leds av forskare vid Lunds Tekniska Högskola. Arbetsuppgifterna omfattar främst arbete med ansökningar för etikprövning, litteratursökning, projektadministration samt fältarbete. Engagemanget i flera forskningsprojekt kommer att erbjuda möjligheter till framtida medverkan i analysarbete, rapportering av vetenskapliga resultat och medförfattarskap i vetenskapliga publikationer, även om den aktuella anställningsperioden inte omfattar sådant arbete. Den forskare som anställs förutsätts planera sitt arbete på ett sådant sätt att flera parallella projekt kan löpa effektivt samt ge utrymme för planering av egen forskning (uppskattningsvis motsvarande 10% av heltid under anställningsperioden).

Undervisningsuppdraget utgörs av läraruppgifter på grundnivå, inom Arbetsterapeutprogrammet. I läraruppgifterna ingår undervisning, handledning och kursledning. I första hand är undervisningen relaterad till miljöns betydelse för aktivitet och delaktighet inklusive förskrivning av tekniska hjälpmedel, men även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Den anställde forskaren förutsätts medverka aktivt i seminarie- och mötesverksamhet, medverkan vid vetenskapliga och populärvetenskapliga konferenser och andra arrangemang samt andra inom forskargruppen, CASE och Arbetsterapeutprogrammet förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4270
Kontakt
  • Susanne Iwarsson, Professor, susanne.iwarsson@med.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-13
Sista ansökningsdag 2019-01-21

Terug naar vacatures