Lunds universitet, Institutionen för kommunikation och medier

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kommunikation och medier är en dynamisk miljö som erbjuder internationellt orienterad forskning och undervisning av hög kvalitet inom medie- och kommunikationsvetenskap, mediehistoria, journalistik och retorik. Vi erbjuder utbildning från grund- till forskarnivå.Forskningsprofil:
Den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen vid Lunds universitet fokuserar på medier, kultur och samhälle och relationen däremellan. Vår forskning syftar till att bredda förståelsen av kunskap, makt och sociala relationer i nationella och transnationella mediemiljöer. Strategiska forskningsområden inkluderar: medier, engagemang, demokrati och kulturellt medborgarskap; medieindustri och kreativitet; genus, hälsa och samhälle; publik, populärkultur och vardagsliv.

Institutionens forskare är specialiserade bland annat inom politiskt och kulturellt engagemang, kritiska djurstudier, medier och migration, digitala medier och vardagsliv, medieskandaler, celebriteter och kulturindustrier, mobila socialiteter, mediepubliker, urbana kreativa kollektiv och visuell kultur.

Arbetsuppgifter:
Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Forskningen skall bedrivas inom forskningsområde som är relevant i relation till medie- och kommunikationsvetenskaps forskningsstrategi.

Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen, vilket förutsätter frekvent närvaro i Lund, samt bör även räkna med institutionstjänstgöring om högst 20 procent.

Behörighet:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
• Avlagt examen på avancerad nivå,
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
• Eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap har den som avlagt examen på avancerad nivå i medie- och kommunikationsvetenskap eller liknande ämne inom samhällsvetenskap eller humaniora. Examen skall innehålla självständiga arbeten omfattande minst 30 högskolepoäng eller motsvarande, varav hälften på avancerad nivå.

Bedömningsgrund:
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Redogörelse för forskningsintresse i relation till institutionens forskningsprofil samt tidigare uppsatser och publicerat material är viktiga dokument för att bedöma denna förmåga. Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är av stor vikt. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla:
• Meritförteckning som visar behörighet för forskarutbildning
• Examensbevis och betyg
• Uppsatser, motsvarande sammanlagt 30 högskolepoäng, på kandidatnivå eller avancerad nivå i medie- och kommunikationsvetenskap eller likande ämne inom samhällsvetenskap eller humaniora
• Kortfattad forskningsplan (max 3000 ord) som anknyter till institutionens forskningsprofil
• Övriga skrifter eller meriter som är relevanta för anställningen.

Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. 

Villkor: 
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4341
Kontakt
  • Mia-Marie Hammarlin, prefekt, +46 46 222 0116, mia-marie.hammarlin@kom.lu.se
  • Annette Hill, professor, +46 46 222 8880, annette.hill@kom.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-17
Sista ansökningsdag 2019-01-31

Terug naar vacatures