Lunds Tekniska Högskola, Matematikcentrum, LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Matematikcentrum välkomnar sökande till anställningen som postdoktor inom projektet “långsiktig portföljförvaltning” med start mars 2019. Organisatoriskt kommer postdoktorn tillhöra avdelningen för matematisk statistik vars forskning spänner över sannolikhetsteori, stokastiska processer, finansiell matematik, spatial statistik, extremvärdesteori, biostatistik till statistisk signalbehandling. Anställningen finansieras av ett forskningsanslag från Vergstiftelsen. Anställningen kommer att vara förlagd med 15% till DTU i Danmark.

Långsiktiga investerare kan ofta ta på sig fler typer av finansiella risker än den genomsnittlige investeraren, genom att göra detta hoppas långsiktiga investerare kunna tillgodogöra sig ytterligare avkastning. Att rebalansera sin portfölj periodiskt till en benchmark portfölj har historiskt setts som en bra strategi, en syn som på senare tid har ifrågasatts allt mer. Om det finns investeringar, vars avkastning varierar över tid, så är det intuitivt rimligt att portföljsammansättningen skall dra nytta av detta, men också att använda information för att begränsa risken för stora förluster. Att implementera en framgångsrik portföljstrategi kräver ett holistiskt perspektiv, från att bygga en tillräckligt komplex men samtidigt flexibel statistisk modell till att bygga och implementera en koherent portfölj strategy.

Arbetsuppgifter

Syftet med anställningen är att utveckla, testa och tillämpa algoritmer till finansiell data. Flera olika delprojekt ingår, såsom att utveckla statistiska modeller som kan generera prognoser som är samstämmiga över flera tidsskalor, liksom att utveckla metoder för att koherent kombinera prognoser från olika modeller. Vidare skall verktyg med ursprung inom maskininlärning och konvex optimering användas för att lösa portföljproblemet.

Inom ramen för anställningen ges också möjlighet till att undervisa samt att bidra till det vetenskapliga samtalet och utvecklingen vid institutionen. Inom ramen för anställningen ingår också möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Arbetsspråk är engelska och svenska. Mycket goda kunskaper i både skriven och talad engelska är ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Grund för bedömningen är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. Vi söker en person som är flexibel och öppen, villig att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat. Övriga bedömningsgrunder är drivkraft och självständighet samt förmåga att knyta kontakter, kommunicera och samarbeta med kollegor inom och utom akademin. Intresse för att lära sig svenska under anställningstiden i Lund är önskvärt

Villkor

Anställningen kommer att vara förlagd med 15% till DTU i Danmark.

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Startdatum för anställningen: 2019-03-01, eller efter överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/347
Kontakt
  • Erik Lindström, professor, 046-2224578
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-01-29
Sista ansökningsdag 2019-02-19

Terug naar vacatures