Lunds Tekniska Högskola, LTH, Institutionen för byggvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnet hållfasthetslära behandlar metoder och principer för att kunna bestämma deformationer, spänningar och kollapsfenomen i deformerbara kroppar. Hållfasthetslära är ett basämne inom maskinteknik och av grundläggande betydelse för närstående discipliner. De problem och frågeställningar som behandlas inom hållfasthetslära har tydlig relevans för industriella tillämpningar. Forskning är speciellt inriktad mot: konstitutiv mekanik, numeriska metoder, strukturoptimering, brottmekanik, stabilitetsanalys och experimentella metoder.

Arbetsuppgifter
Anställningen ingår i ett projekt som syftar till att utveckla nya experimentella metoder för att karakterisera deformationsmekanismer i förpackningsmaterial. Deformationsmekanismer skall karakteriseras på flera skalor, från mikro till makro, för att öka förståelsen för de mekanismer som påverkar materialets mekaniska egenskaper. Nya experimentmetoder och experimentell utrustning ska utvecklas. Röntgentomografi och utveckling av bildanalysverktyg för behandling av 3D och 4D data (3D + tid) ska utvecklas i projektet. Såväl 4D-imaging laboratoriet vid LTH som internationella synkrotronljusanläggningar kommer att användas. Resultaten som genereras i projektet kommer att, utöver ökad förståelse, även att användas som utgångspunkt för utveckling av numeriska modeller för att beskriva fiberbaserade material.

Huvuduppgiften för en postdoktor är att ägna sig åt sitt forskningsprojekt, men medverkan i undervisning (högst en femtedel av arbetstiden) och annat institutionsarbete är möjligt. Inom ramen för anställningen kommer det att ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet
Grundläggande behörighet för en tjänst som postdoktor har den som har avlagt doktorsexamen i mekanikrelaterad disciplin som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:

  • Erfarenhet inom forskningsområde relevant för projektet.
  • Sökanden ska ha praktisk erfarenhet av att utveckla och analysera avancerade experiment samt ha kompetens inom röntgentomografi och 3D bildanalys.
  • Sökanden ska kunna uttrycka sig på såväl engelska som svenska (både skriftligt och muntligt).
  • Förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett lag, är av stor vikt för tjänsten.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare, men även den pedagogiska förmågan. Urvalet kommer bla att baseras på utvärdering av färdigheter och erfarenheter inom experimentella metoder, röntgentomografi och bildanalys.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

Att söka läraranställning vid LTH

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1300
Kontakt
  • Stephen Hall, universitetslektor, +46 46 222 45 89
Publicerat 2019-04-15
Sista ansökningsdag 2019-04-28

Terug naar vacatures