Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Doktoranden ska vara anställd vid avdelningen för industriell elektroteknik och automation (IEA). Forskningen vid IEA har temaområdena elkraftsystem, elektriska drivsystem och vattensystem, medan grundutbildning ges inom elkraftteknik och automation. All forskning syftar till ett hållbart samhälle i linje med EUs klimatmål och FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling. Konkret tillämpas vetenskapliga metoder för modellering, analys och reglering på system av industriellt relevant komplexitet och validering baseras på laboratoriearbete och fältmätningar. Forskningen inom elkraftsystem integrerar kraftsystemautomation, kraftsystemanalys, vindkraftsystem, elektriska maskiner och kraftelektronik.

Doktorandprojektet är en central del av EU-ERANET-projektet ANM4L (Active Network Management for All). Active network management (ANM) är en viktig del av teknikområdet Smarta elnät och ANM4L har som mål att demonstrera hur innovativa ANM-metoder kan öka integrationen av förnybar elproduktion (RES) i eldistributionsnät bortom dagens gränser. Metoderna utnyttjar styrning av aktiv och reaktiv effekt för att undvika överlast, hålla acceptabla spänningar, minimera behovet av nedstyrning av RES och ändå möjliggöra anslutning av mer RES. IEA vid LTH är partner i ANM4L-projektet tillsammans med svenska och europeiska akademiska och industriella partners. Fokus för doktoranden är algoritmer för styrning av aktiv och reaktiv effekt – utveckling av algoritmerna och integration av dem i drift- och nätplanering.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden, se Villkor.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för industriell automation uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav

 •  Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av planering, optimering eller styrning av elkraftsystem
 • Erfarenhet av modellering och programmering i simuleringsprogram.
 • Erfarenhet av experimentellt arbete inom elkraftteknik.
 • Erfarenhet av vetenskaplig publicering och av att vara ensam författare.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på svenska.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-12-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2117
Kontakt
 • Olof Samuelsson, +46462227504
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-06-20
Sista ansökningsdag 2019-08-15

Terug naar vacatures