Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Forskarutbildningsämnet är industriell elektroteknik. Inriktningen för denna anställning är mot elfordonsteknik.

Industriell elektroteknik är inriktat på teknik och system för elektrisk och elektromekanisk energiomvandling. Ämnet är av naturen tvärvetenskapligt med starka inslag av elektromagnetism, kraftelektronik och elektronik, materialteknik, elmaskinkonstruktion, reglerteknik, liksom realtidssystem, industriell automation och elektrisk mätteknik. Dynamiken för de system som ämnet fokuserar på är ofta inom den kortare tidsskalan 100 ns-100 ms, vilket ställer stora krav på snabbhet i styr- och reglertekniskt avseende. Ämnet kopplar till industriell automation där forskningsproblem på en mer övergripande systemnivå ingår. Forskningen inom industriell elektroteknik är ofta inspirerad av industriella problem.

Ett stort delområde i institutionens forskning är elektrisk fordonsteknik vilket omfattar alla ovan nämnda aspekter med fokus på energiomvandling i elfordon. Ett delområde av växande betydelse är laddteknik, både vad gäller systemokonstruktion ombord på fordonet, system utanför fordonet och interaktionen med elnätet.

Arbetsuppgifter             
Den aktuella arbetsuppgiften avser metod och teknikutveckling inom området laddning av elfordon. Detta teknikområde kan delas upp på flera olika sätt, t.ex i ombordladdare/externa laddare, statiska laddare (stillastående fordon)/dynamiska laddare (fordon i rörelse), konduktiva/induktiva laddare, integrerade/separata laddare. Oavsett uppdelning kan de flesta av dessa laddlösningar dessutom vara manuellt eller automatiskt anslutna. Arbetsuppgifterna avser modellering och analys av laddlösningar för AC ombordladdare vid effekter upp till över 100 kW. Alternativa separata eller integrerade lösningar ombord skall modelleras och analyseras m.a.p. verkningsgrad, kostnad, elsäkerhet, nätåterverkan och potential för återmatning av energi från fordonsbatteri till elnät respektive från ett fordon till ett annat.

Arbetet bygger på en förståelse för hur helt eller delvis elektrifierade fordon är uppbyggda, används och relaterade laddningsbehov. Arbetet inbegriper elektrisk kretssimulering av effektkretsen (elnät/fordonsbatteri - fordonsbatteri) inklusive relevanta parasitiska komponenter och chassiepotential i både normal drift och under tänkbara feltillstånd. Det betyder att numeriska modelleringsverktyg såsom Spice och Matlab, viss FEM-analys samt användning av mät- och styrsystemet LabView ingår i arbetsuppgiften. Vidare behövs kunskaper om existerande och kommande standardiseringsarbete.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för industriell elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Lämplig bakgrund för sökande är cilvilingenjörsutbildning i elektroteknik eller maskinteknik med inriktning på elektriska drivsystem,kraftelektronik och fordonsteknik.
 • Tidigareerfarenhet av arbete med utveckling av helt eller delvis elektriska fordon.
 • Kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen  (1993:100), 5 kap 1-7 §.

Instruktioner för ansökan
Du söker anställningen via länken längst ner i annonsen. Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, tidigare forskning, rekommendationsbrev etc.).

Övrigt
Vi undanber oss kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag pga statliga upphandlingsregler.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde September/oktober
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2317
Kontakt
 • Mats Alaküla , +46462229284
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2019-07-10
Sista ansökningsdag 2019-08-15

Terug naar vacatures