Lunds universitet, LTH, Institutionen för reglerteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Tjänsten är en del av Wallenberg AI, Autonomous System and Software Program (WASP), Sveriges största individuella forskningsprogram någonsin. WASP har som ambition att stärka och utveckla Sveriges kunskap och kompetens inom AI och maskininlärning genom ett internationellt rekryteringsprogram. Dessa rekryteringar är inte avsedda som en mekanism för att stärka Sveriges befintliga fakultet, men för att locka till sig nya talanger till Sverige. http://www.wasp-sweden.org

Ämne
Maskininlärning

Särskild ämnesbeskrivning
Maskininlärning är den disciplin som behandlar självlärande datorprogram. Maskininlärningsmetoder baserade både på neuronnät och matematisk statistik har möjliggjort revolutionerande genombrott inom flera områden under senare år, t.ex. språkigenkänning, bildanalys, naturligt språkförståelse, maskinöversättning, beslutsstödsystem, proteinveckning och datorspel. Detta har också lett till stor industriell aktivitet - varje stort företag har idag stora forskargrupper inom maskininlärning.

Maskininlärning är ett brett ämne som tangerar verksamheten vid flera olika institutioner. Därför anges nedan tre olika inriktningar, kopplade till de tre institutioner som medverkar i utlysningen. Institutionsplacering avgörs i samband med anställning.


1. Maskininlärning inom reglerteknik. Denna inriktning är i första hand fokuserad på teori och metodik för att utnyttja maskininlärning i återkopplade dynamiska system. Ett exempel på detta är förstärkande inlärning (“reinforcement learning”). Utnyttjande av reglertekniska metoder som dynamisk programmering och optimering för effektivare maskininlärning är också av intresse.


2. Maskininlärning inom matematiska vetenskaper (inkluderande teoretisk matematik, tillämpad matematik, matematisk statistik och numerisk analys). Denna inriktning fokuserar på teoretiska aspekter av maskininlärning, såsom begränsningar, inlärningsmetoder under kvalitativa restriktioner och dynamisk optimering för multi-dimensionella icke-stationära signaler, men även tillämpningar inom bildanalys och signalbehandling.


3. Maskininlärning inom elektro- och informationsteknik. Denna inriktning är mer signalbehandlings- och implementeringsorienterad och fokuserar på maskininlärning för kommunikation, identifiering och positionering. Det är också av intresse att inkludera aspekter som uppkommer i distribuerade system eller med resursbegränsade enheter i form av begränsad bandbredd, minnes-, beräknings- eller batterikapacitet.


Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning liksom handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I arbetsuppgifterna ingår också att ta aktiv del i och själv skapa kontakter med externa intressenter, såväl inom som utom akademin, samt att medverka i arbetet att finna forskningsfinansiering. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.


Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.
Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.


Övriga krav:
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:
• Vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskaplig publicering inom maskininlärning
• Internationell forskningserfarenhet
• Potential att stärka grundläggande forskning inom maskininlärning i Sverige
• God pedagogisk förmåga
• Kapacitet och intresse för att samarbeta med akademiska och industriella partners
• Vetenskaplig kompetens inom något av institutionernas ämnesområden
• God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet


Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.


Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 5 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.


Instruktioner för ansökan: Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:
http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/


*****************************************************************
Befordran till universitetslektor i maskininlärning
Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:


• Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
• Pedagogisk skicklighet.
• Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående verksamhet inom institutionen och bidra till dess framtida utveckling.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

• God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
• God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
• Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
• Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2923
Kontakt
  • Anders Rantzer, +46462228778
  • Karl-Erik Årzén, +46462228782
  • Daniel Sjöberg, +46462227511
  • Anders Heyden, +46462228531
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2019-09-02
Sista ansökningsdag 2019-11-25

Terug naar vacatures