Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kravprofil
Forskningen vid avdelningen för fysikalisk kemi behandlar yt- och kolloidkemi utifrån ett brett perspektiv med starka koppl¡ngar mellan teor¡ och experiment: från grundläggande studier av intermolekylär växelverkan och hur dessa yttrar sig i kondenserade system till de praktiska konsekvenserna inom industriella och medicinska tillämpningar.

Arbetsuppgifter
Utveckling och tillämpning av pulssekvenser inom magnetisk resonanstomografi för mätning av multidimensionell relaxation-diffusionkorrelationsdata på kliniska magnetkameror.

Kvalifikationer
Filosofie doktor inom medicinsk fysik. Omfattande erfarenhet av programmering och användning av diffusions-MRI på kliniska magnetkameror. Avancerade färdigheter inom i Matlab och C++.


Meriterande 
Filosofie doktor inom medicinsk fysik med omfattande erfarenhet av programmering och användning av multidimensionell diffusions-MRI på kliniska magnetkameror vid ett flertal fältstyrkor. Avancerade färdigheter inom Matlab och C++ samt grundläggande färdigheter i Java och Python.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3762
Kontakt
  • Daniel Topgaard, professor, +46462228204
  • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-22
Sista ansökningsdag 2019-12-13

Terug naar vacatures