Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Forskning och utbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi behandlar sociala, kulturella, politiska och ekonomiska förändringsprocesser och deras rumsliga uttryck och konsekvenser för människor i olika skalor, exempelvis lokalt, regionalt och globalt.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i kulturgeografi och ekonomisk geografi, med särskild inriktning mot utvecklingsgeografi. Tjänsten är en meriteringstjänst, där andelen undervisning och administration i tjänsten ökar över tid. Första året består av 50% fakultetsfinansierad forskning och 50% undervisning och administration, andra året av 40% fakultetsfinansierad forskning och 60% undervisning och administration, de tredje och fjärde åren består av 30% fakultetsfinansierad forskning och 70% undervisning och administration. Forskningsandelen kan utökas ytterligare via externa forskningsmedel.

Innehavaren av anställningen skall förutom att kunna bedriva undervisning och forskning av hög kvalitet relaterad till utvecklingsgeografi också kunna ta ansvar för utveckling och administration av utbildningsprogram och kurser inom det bredare fältet kulturgeografi och ekonomisk geografi. Undervisningen kan inkludera kurser/moment i såväl kvalitativ som kvantitativ metod och GIS. En omfattande del av undervisningen består av handledning av uppsatser på kandidat- och mastersnivå inom det bredare fältet kulturgeografi och ekonomisk geografi.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom kulturgeografi/ekonomisk geografi eller utvecklingsstudier (development studies), eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Sökande skall också kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet. Dokumenterad erfarenhet av undervisning på engelska är ett krav. God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga utgör grund för bedömning av anställningen. Vidare beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Undervisning kan komma att ske både på svenska och engelska. Personer som inte sedan tidigare behärskar ett skandinaviskt språk uppmuntras av institutionen att lära sig tillräckligt med svenska för att förstå svenska i tal och skrift.

Forskning och undervisningserfarenhet inom ett eller flera områden relevanta för anställningens utvecklingsgeografiska inriktning är särskilt meriterande. Meriterande är vidare förmåga och intresse att använda såväl kvantitativa som kvalitativa metoder.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor och som framgår av utlysningen/kravprofilen. En biträdande universitetslektor kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle. Ansökan skall inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter tre år och 6 månader anställningstid.

Den övergripande bedömningsgrunden är att den sökande skall visa en stark progression i förmågan att bedriva undervisning och forskning. Bedömningsgrunderna för en befordran är i förevarande fall att den sökande visat:
• väl vitsordad vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Detta innefattar en dokumenterad god nationell och internationell nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga i fråga om internationell publicering.
• väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden.
• progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang/ledarskap för institutionsgemensamma uppgifter.
• dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.
• god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
• sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
• i det fall det är aktuellt, tillräckliga färdigheter i svenska språket för att kunna undervisa på svenska.

Ansökan
Ansökan skall vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som finns på fakultetens hemsida http:// www.sam.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss eller fås från rekryteringsansvarige Anders Kirchner, anders. kirchner@sam.lu.se

Till ansökan bifogas:
- Meritförteckning
- Kopior/intyg av betyg,
- Skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet (se anvisning om pedagogisk meritportfölj)
- De vetenskapliga skrifter som åberopas (högst fem arbeten).
- En skiss (ca 3-5 sidor) som visar vilken forskning som sökande avser att ägna sig åt inom den aktuella anställningen, samt hur denna passar in i institutionens forskningsprofil.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2328
Kontakt
  • Agnes Andersson Djurfeldt, prefekt, 046 222 8423
  • Magnus Jirström, professor, 046 222 9797
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-26
Sista ansökningsdag 2020-08-23

Tillbaka till lediga jobb