Lunds universitet, av medicinsk strålningsfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Medicinsk strålningsfysik är ett ämnesområde där fysik och olika strålningstillämpningar möter biologi och medicin. Avdelningen för medicinsk strålningsfysik vid LU är placerad på universitetssjukhusområdet i Lund, och avdelningen ansvarar för sjukhusfysiker-utbildningen samt bedriver forskning och forskarutbildning. Sjukhusfysiker anställda vid Skånes universitetssjukhus är i många fall knutna till avdelningen för Medicinsk strålningsfysik.

Beskrivning
Behandlingar med radioaktiva läkemedel, så kallade radionuklidterapi (RNT), är en växande del av den kliniska nuklearmedicinen. Dock är förståelsen för de underliggande mekanismerna vid behandling fortfarande ofullständiga och det finns betydande möjligheter för optimering både på gruppnivå och för den enskilde patienten. En förutsättning för sådan optimering är tillförlitliga mätmetoder för aktivitet och absorberad dos till tumörer och riskorgan. 

Forskargruppen inom nuklearmedicinsk fysik vid avdelningen för Medicinsk strålningsfysik arbetar bland annat med att utveckla bildbaserade metoder för att bestämma absorberad dos till organ och tumörer vid RNT. Mätprocessen är förhållandevis komplex och innefattar exempelvis kalibrering av kamerasystem, insamling av projektionsdata, rekonstruktion av kvantitativa tomografiska bilder samt efterföljande beräkning av strålningstransport och energideponering. Utöver gamma-kamerabilder utgör CT-bilder en viktig komponent i mätprocessen och används för olika typer av korrektioner inom den kvantitativa tomografiska rekonstruktionen och beräkningen av absorberad dos.

Gruppen vill genom den utlysta tjänsten utöka förståelsen för osäkerheten i den skattade absorberade dosen och begränsningarna med olika mätmetoder. Tanken är att detta ska ske genom en kombination av fantomkonstruktion med 3D-skrivare, experimentella mätningar och Monte Carlo-simuleringar och ske inom ramen för det samarbete gruppen har med verksamheten vid Skånes universitetssjukhus.      

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår också medverkan i undervisning och handledning på sjukhusfysikerutbildningen och annat institutionsarbete (maximalt motsvarande 20 %). Forskningsuppgiften kommer huvudsakligen att fokusera på: A) Konstruktion av fantom med olika densiteter med hjälp av 3D-skrivare, B) Utvärdering av metoder för bestämning av aktivitet, aktivitetskoncentration och absorberad dos med kliniska bildgivande system, samt C) utveckling av metoder för att undersöka och karakterisera heterogeniteten i fördelningen av aktivitet och absorberad dos i tumörer från SPECT- och PET-bilder.

Inriktningen för projektet ligger inom delområdet nuklearmedicin och verksamheten är förlagd vid avdelningen för Medicinsk strålningsfysik i Lund. Den experimentella delen av arbetet kommer att framför allt utföras på de SPECT- och PET-system som är installerade vid Skånes Universitetssjukhus.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet för att antas till forskarutbildning i medicinsk strålningsfysik har den som avlagt sjukhusfysikerexamen (eller motsvarande utländsk examen), alternativt fullgjort annan högskoleutbildning för grundläggande behörighet (240 högskolepoäng) och inom denna utbildning har genomgått kurser som till minst 60 högskolepoäng har direkt relevans för doktorandens utbildning på forskarnivå och genomfört ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng.

Kvalifikationer

Krav är att sökande har:

 • grundläggande och särskild behörighet för doktorandstudier i medicinsk strålningsfysik,
 • grundläggande kunskaper inom terapeutisk nuklearmedicin, nuklearmedicinska bildgivande system och interndosimetri,
 • dokumenterade färdigheter i experimentellt arbete inom nuklearmedicin, inklusive laborativt arbete med öppna strålkällor.

Meriterande är att sökande har:

 • genomfört ett examensarbete inriktat mot nuklearmedicinsk fysik,
 • goda kunskaper om aktivitetskvantifiering med kliniska bildgivande system,
 • grundläggande färdigheter i programmering och datorbaserad datahantering,
 • goda kunskaper i engelska, i tal och skrift,
 • legitimation som sjukhusfysiker, då forskningsverksamheten kommer att vara relaterat till kliniska utrustningar och sjukhusmiljö.

Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

 Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökan
Ansökan görs online. Ansökan ska innehålla CV, kopia av examensarbete på magisternivå (eller motsvarande) samt kopior av intyg och handlingar som den sökande önskar åberopa. Ofullständig ansökan behandlas inte.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2020-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2661
Kontakt
 • Michael Ljungberg, avd föreståndare, +46 46 173565
 • Katarina Sjögreen-Gleisner, universitetslektor, +46 46 173133
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-08-28
Sista ansökningsdag 2020-09-17

Tillbaka till lediga jobb