Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskargrupp

Vår forskning är inriktad på att definiera och förstå biologiska processer bakom Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Vi arbetar med kohorter bestående av både patienter och kognitivt friska volontärer, vilka genomgår omfattande tester med hjärnavbildning, mätningar av biomarkörer och neuropsykologisk testning, samt med djur- och cellbiologiska experiment. Mer information finns här. Forskargruppen leds av professor Oskar Hansson. Anställningen kommer att vara placerad vid BMC i Lund.

Vi värnar om en god arbetsmiljö baserad på respekt och omtanke i vår relation till varandra. Vi strävar efter att skapa en miljö som främjar utveckling och är stimulerande för alla anställda.

Vi söker nu en doktorand till vårt doktorandprojekt “Plasma biomarkers of Alzheimer's disease”. Doktoranden kommer att bedriva forskning under ledning av professor Oskar Hansson, doktor Shorena Janelidze, doktor Niklas Mattsson-Carlgren och doktor Sebastian Palmqvist. Tjänstens omfattning är heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning

Vid Alzheimers sjukdom (AS), kan de underliggande amyloid-β (Aβ) och tau patologierna i hjärnan och den efterföljande neurodegenerationen detekteras och övervakas på ett tillförlitligt sätt med hjälp av cerebrospinalvätska och bildbaserade biomarkörer. Dessa biomarkörer har framgångsrikt använts i forskningssammanhang och vid specialiserade kliniker i vissa länder. Mer tillgängliga och kostnadseffektiva metoder, såsom blodprov, behövs för en utbredd applicerbarhet vid kliniska prövningar och framtida implementering i rutinmässig klinisk vård. Vi har nyligen publicerad flera artiklar som tyder på att fosforylerad tau uppmätt i blod kan vara en användbar diagnostisk och prognosticerande biomarkör för AS (Palmqvist et al. JAMA, 2020; Janelidze et al. Nature Medicine, 2020; Cullen et al. Nature Aging, 2021). Huvudsyftet med detta projekt är att utforma tillgängliga och icke-invasiva tester för diagnos och prognos för AS genom att kombinera blodbiomarkörer (t.ex. p-tau, biomarkör för tau-patologi i hjärnan; Aβ42/40, biomarkör för amyloid-β-patologi i hjärnan; NfL , biomarkörer för neurodegeneration) med kognitivt test, hjärnavbildning såväl som genetiska biomarkörer. De nyutvecklade algoritmerna för biomarkörer skulle vara mycket användbara för utbredd implementering inom primärvården och skulle kunna påskynda utvecklingen av effektiva sjukdomsmodifierande behandlingar av AS genom att underlätta urval och stratifiering av deltagare och övervakning av behandlingssvar.

Arbetsuppgifter

Doktorandens huvuduppgift är att genomföra sina forskningsstudier vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och obligatoriska kurser. Doktoranden kommer att utföra analys av cerebrospinalvätska och plasmaprov från patienter med AS, andra neurodegenerativa sjukdomar och kognitivt friska äldre med hjälp av immunbaserade analyser, statistisk dataanalys, skriva vetenskapliga artiklar, och presentera resultat vid nationella och internationella konferenser. Andra uppdrag inom forskargruppen kan också förekomma.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

 • Mastersexamen inom medicin, biomedicinsk vetenskap, psykologi, neurovetenskap eller annat liknande område
 • Erfarenhet av immunanalyser (ELISA, MSD, Simoa)
 • Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.
 • Mycket goda kommunikations-, presentations- och skrivfärdigheter

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är tålmodig, detaljorienterad och noggrann. Du har en god samarbetsförmåga men också förmågan att arbeta självständigt.

Meriterande för anställningen är:

 • Erfarenhet av statistisk analys och R-mjukvarumiljö för statistisk beräkning och grafik
 • Specifikt intresse för demens och åldrande

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev, ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, ett examensbevis (inklusive betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska övervägas (t.ex. rekommendationsbrev). Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1375
Kontakt
 • Shorena Janelidze, forskare, +46 46 222 96 67 shorena.janelidze@med.lu.se
 • Linnea Gard, personalsamordnare, +4640391071 linnea.gard@med.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-05-04
Sista ansökningsdag 2021-06-15

Tillbaka till lediga jobb