Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
Arktiska ekosystem utsätts för en snabbare och mer intensiv uppvärmning jämfört med någon annanstans i världen, vilket starkt påverkar deras struktur och funktion. Till exempel har det visat sig att ökande temperaturer kan påskynda mikrobiell nedbrytning i jord och biologiska jordskorpor (BSC) och öka utarmningen av dess kollager. De mikrobiella samhällena störs ytterligare av förändringar i frekvens och intensitet av frys-tö-cykler (FTC), men det är i stort sett okänt hur detta kommer att påverka de relaterade kolflödena till atmosfären.

Syftet med detta projekt finansierad av det strategiska forskningsområde BECC (Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate) är att fastställa effekterna av ökad intensitet och frekvens av FTC på kolcykeln i arktiska BSCs med särskilt fokus på mikrobiell funkioner, mikrobernas återhämtning och relaterade fysiologiska egenskaper på organismskalan. Kombinerade mätningar på mikroskala med hjälp av mikrofluidiska jordchips, optisk mikroskopi och Ramanmikrospektroskopi kommer att användas tillsammans med bulkanalyser av mikrobiell respiration för att identifiera parametrar som kopplar samman processer på cellnivå med funktioner på makroskalan, såsom CO2-pulser efter upptining. De parametrar som är relaterade till mikrobiella funktioner kan implementeras i framtida modifieringar av CoupModel och förbättra dess kapacitet att förutse effekter av klimatförändringar på ekosystemskala, vilket är avgörande för att hitta strategier för klimatbegränsning och anpassning.

Postdoktor-tjänsten kommer att tillsättas tillsammans med ytterligare fem postdoktor-tjänster finansierade av BECC, och placeras vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet. Postdoktorn kommer vidare att vara stationerad under cirka 3 månader av sin tid vid Göteborgs universitet.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna som ingår i en postdoktor-tjänst är att bedriva forskning, bestående av fältarbete i arktiska forskningsstationer belägna i Sverige och Grönland, provberedning och genomförandet av laboratorieexperiment på både bulk- och mikroskala, dataanalyser och vetenskapligt skrivande. Postdoktorn förväntas inom ramen för sin tjänst aktivt arbeta med att utveckla BECC som forskningsmiljö, t.ex. genom att delta i dess årliga möten och andra BECC-events, och genom att bidra till aktiviteter och initiativ såsom aktionsgrupper och workshops. Undervisning kan också ingå om önskad, för att främja kandidatens karriärutveckling, dock upp till högst 20 % av arbetstiden. Tjänsten ska även innehålla möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Att delta i provtagningskampanjer på arktiska fältstationer
 • Utföra experiment på de insamlade proverna på mikroskala, med hjälp av mikrofluidiska jordchips kombinerat med optisk mikroskopi och Raman-mikrospektroskopi
 • Utföra bulkanalyser av mikrobiell respiration och kvävemineralisering i de insamlade proverna (vid Göteborgs universitet) Dataanalyser, inklusive bild- och spektralanalyser
 • Vetenskapligt skrivande Aktivt söka extern forskningsfinansiering (t.ex. International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic (INTERACT) eller Royal Physiographic Society of Lund för att stödja forskning och studiebesök).

Behörighet
För anställning till en postdoktorandtjänst krävs att den sökande har en doktorsexamen, eller en internationell examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen, inom anställningens ämne. Särskild vikt kommer att läggas på vetenskaplig förmåga och erfarenhet inom ämnesområdena markekologi, mikrobiell ekologi, mikrobiologi och analytisk kemi (särskilt mikrospektroskopiska ansatser), men även andra ämnesområden kan komma i fråga om de anses relevanta för projektet. Forskarutbildningen ska vara avslutad senast tre år före anställningsbeslut. Under särskilda omständigheter kan doktorsexamen ha avlagts tidigare, såsom föräldraledighet eller militärtjänst.

Övriga krav:

 • Erfarenhet av arbete med jordprover eller andra miljörelaterade prover både i fält och i laboratorieförsök
 • Mycket god muntlig och skriftlig förmåga att uttrycka sig på engelska.
 • God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta väl med andra i gruppen och i den tvärvetenskapliga miljön

Meriter:

 • Erfarenhet av arbete i arktiska ekosystem
 • Erfarenhet av arbete med optisk mikroskopi och relaterade bildanalyser
 • Erfarenhet av arbete med spektroskopimetoder, särskilt Raman (mikro)spektroskopi, inklusive spektralanalyser, är en viktig merit.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Uppfyllelse av ovanstående krav.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Startdatum 1 april eller enligt överenskommelse. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • Följebrev, inklusive en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa. 
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Februari 2023
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/174
Kontakt
 • Dr. Milda Pucetaite , milda.pucetaite@biol.lu.se
 • Dr. Edith Hammer, edith.hammer@biol.lu.se
 • Dr. Louise Adresen , louise.andresen@gu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-01-18
Sista ansökningsdag 2023-02-28

Tillbaka till lediga jobb