Lund University, Department of Clinical Sciences, Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Vår forskning är inriktad på att definiera och förstå biologiska processer bakom Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Vi arbetar med kohorter bestående av både patienter och kognitivt friska volontärer, vilka genomgår omfattande tester med hjärnavbildning, mätningar av biomarkörer och neuropsykologisk testning, samt med djur- och cellbiologiska experiment. Mer information finns här. Forskargruppen leds av professor Oskar Hansson. Anställningen är placerad vid BMC i Lund.

Vi värnar om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i vår relation till varandra. Vi strävar efter att skapa en miljö som främjar utveckling och är stimulerande för alla anställda.

Projektbeskrivning

Åldrande är förknippat med långsam men ihållande försämring av kognitiv förmåga, en process som accelereras av neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom (AD). Åldrande är också associerat med konsekvent förändring av organisationen av hjärnans funktionella nätverk, vilket i sig är förknippat med kognitiv försämring och som blir onormalt i tidiga stadier av neurodegenerativa sjukdomar. Hjärnans funktionella organisation kan modifieras farmakologiskt och genom hjärnstimulering, vilket ökar möjligheten att sådana ingrepp så småningom kan användas för att stoppa kognitiv försämring om de används på rätt sätt. Doktoranden kommer att använda massiva fMRI-datasets för att testa de tidsmässiga inbördes sambanden mellan förändringar i hjärnnätverksorganisationen under vuxenlivslängden och över AD-spektrumet. Genetiska faktorer och livsstilsfaktorer som accelererar eller bromsar dessa tidssekvenser kommer att undersökas. Ett särskilt fokus för projektet kommer att vara att förstå hur funktionella förändringar i den mediala temporalloben, en hjärnregion som är kritisk för minnet och Alzheimers sjukdom, påverkar och påverkas av den globala hjärnans funktionella organisation.

Doktoranden kommer att bedriva forskning under ledning av Dr. Jacob Vogel, Dr. Laura Wisse och professor Oskar Hansson. 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Doktorandens huvuduppgift är att genomföra sina forskningsstudier vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och obligatoriska kurser. Doktoranden kommer att utföra dataanalys som kombinerar flera neuroimaging och fenotypiska dataset, skriva uppsatser och presentera resultat lokalt och vid nationella och internationella konferenser. Andra arbetsuppgifter kan inkludera: datakurering och bearbetning; komposition, redigering eller exekvering av beräkningsskript; informellt mentorskap av och kompetensdelning med andra anställda; eller sammansättning av anslag och/eller forskningsstipendier. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Huvuddelen av forskningsarbetet kommer att ske i samarbete med andra medlemmar i forskargruppen.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

 • Mastersexamen inom ingenjörsvetenskap, neurovetenskap, statistik, kvantitativ biologi, fysik, matematik eller annat liknande område, alternativt kandidatexamen inom ett av dessa områden samt fullföljt forskningserfarenhet motsvarande doktorsexamen (exempelvis genom anställning vid ett forskningslaboratorium)
 • Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.
 • Mycket goda kommunikations-, presentations- och skrivfärdigheter
 • God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
 • Tålmodig, detaljorienterad och noggrann

Meriterande för anställningen är:

 • Specifikt intresse för demens och åldrande
 • Goda kunskaper inom beräkningsprogrammering, helst Python eller R
 • Erfarenhet av statistisk modellering och/eller maskininlärning
 • Erfarenhet av kuration, förbearbetning och/eller analys av neuroimaging, genomisk eller andra typer av omicsdata
 • Erfarenhet av git och GitHub och/eller Datalad
 • Förtrogenhet kring bästa praxis inom reproducerbarhet och öppen vetenskap
 • Individer med olika eller underrepresenterade bakgrunder uppmuntras att ansöka

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad fyra år enligt HF 5 kap 7§ och avser heltid. Startdatum bestäms i överenskommelse men bör vara mellan 1 maj och 5 september 2023, helst i början av denna period.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla personligt brev, CV, kontaktuppgifter till två referenser, examensbevis (inklusive betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska övervägas (t.ex. rekommendationsbrev). Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/217
Kontakt
 • Jacob Vogel, Associate Senior Lecturer, jacob.vogel@med.lu.se
 • Oskar Hansson, Professor, Head of Research group, oskar.hansson@med.lu.se
 • Herbert Floria, HR-coordinator, herbert.floria@med.lu.se+46738046483
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-01-31
Sista ansökningsdag 2023-03-14

Tillbaka till lediga jobb