Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
Målet med detta projekt är att förstå hur de detaljerade strukturella och kemiska egenskaperna hos nanoplasmoniska strukturer styr deras elektrondynamik (ned till subfemtosekund- och nanometerskalor) som i sin tur bestämmer deras funktionalitet. Visionen är att avsevärt förbättra egenskaperna och därmed prestandan hos nya nanoplasmoniska partiklar av material som är rikligt förekommande, särskilt aluminium, för en rad potentiella användningsområden som bidrar till en hållbar framtid.

Vår unika fördel ligger i en kombination av kompetenser: Vi kommer att ha Al-partiklar med väl karakteriserad struktur och fotokatalytisk prestanda som vi kan studera med hjälp av fotoemissionselektronmikroskopi (PEEM) med nanometerupplösning i kombination med ultrasnabba fs/as-lasrar och MAX IV-synkrotronröntgenstrålar. Detta gör det möjligt för oss att undersöka excitering, transport och relaxation av plasmoner, heta bärare och fononer med as/fs-tid och nm rumslig upplösning samt mäta/kontrollera gränssnittets kemiska och strukturella egenskaper ned till atomnivå.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Läs mer: https://wise-materials.org

Forskare i första skedet som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola https://wise-materials.org/research/graduate-school , ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Du kommer att vara ansvarig för att självständigt utforma, planera och genomföra experiment, inklusive utveckling av projektidéer. Handledning av doktorander eller doktorander kan också ingå i arbetsuppgifterna.

Tjänsten är placerad vid Avdelningen för Synkrotronljusfysik  (www.sljus.lu.se), vid Fysiska institutionen. Centralt kommer att vara betydande samarbeten inom den stora tvärvetenskapliga miljön NanoLund (www.nano.lu.se) och kan inkludera användning av anläggningar vid Lunds Lasercentrum (www.llc.lu.se) och MAX IV (www.maxiv.lu.se).

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Doktorsexamen inom teknik, fysik, materialvetenskap, fotonik eller ett relaterat ämne.
 • Praktisk erfarenhet av fotoelektronmikroskopi och/eller femtosekundlasersystem.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet inom ämnesområdet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter är erfarenhet av och kunskap om:

 • Fotoelektronmikroskopi med ultrakorta laserpulser.
 • Nanoplasmonik
 • Modellering av nanopartiklar för interaktion mellan ljus och materia, särskilt plasmoniska effekter.
 • Tillverkning av nanoplasmoniska strukturer,
 • Andra typer av elektronmikroskopi/spektroskopi.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år med möjlighet för förlängning med 1 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen speciellt inom ämnesområdet (max två sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/461
Kontakt
 • Anders Mikkelsen, +46462229627
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-03-03
Sista ansökningsdag 2023-04-03

Terug naar vacatures