Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Statsvetenskapliga institutionen utlyser en tvåårig anställning som postdoktor med inriktning mot Ai och politiskt beteende. Tjänsten är placerad vid Statsvetenskapliga institutionen. En annan postdoktor i projektet finns på Chalmers tekniska högskola. 

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss.

Projektbeskrivning
Postdoktorns forskning kommer att bedrivas inom ramen för det 5-åriga forskningsprojektet  Bias and methods of AI technology studying political behaviour finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, och är en del av det tvärvetenskapliga nationella programmet wasp-hs. Wasp-hs syftar till att utveckla och stimulera forskning om AI i ett samhällsvetenskapligt sammanhang. Projektet leds av docent Annika Fredén vid Lunds universitet och docent Moa Johansson vid Chalmers Tekniska Högskola. I projektet ingår även två doktorander och ytterligare en postdoktor. Projektets övergripande syfte är att studera hur de senaste teknikerna inom neurala nätverk och maskininlärning kan förbättra och utveckla studiet av politiskt beteende. Projektets frågeställningar kommer att besvaras genom en kombination av datavetenskap och statsvetenskap och omfattar studier av väljarbeteende, partier, politiker och andra politiska aktörer.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter inom ramen för postdoktoranställningen är i första hand forskningsrelaterade och innefattar datainsamling av flera slag, analys och spridning av resultat via vetenskapliga tidskrifter och konferenser samt samarbete med övriga projektdeltagare. Forskningen ska inriktas på jämförande studier av partier och väljare med hjälp av AI-tekniker. Därtill förväntas postdoktorn delta i viss projektkoordinering och rapportering. Anställningen kan därtill innefatta upp till 10% undervisning och/eller administrativa uppgifter.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker kandidater med en doktorsexamen i statsvetenskap eller motsvarande och med en bakgrund i jämförande politik, politisk psykologi och/eller politisk metodologi. Erfarenhet från tidigare studier av jämförande politik och eller maskininlärning är en merit. Särskild meriterande är erfarenhet av jämförande kvantitativ metod, då projektet kombinerar datavetenskap och statsvetenskap. Ytterligare meriterande är förmåga att arbeta i en internationell forskargrupp och att kommunicera forskningsresultat till beslutsfattare och allmänhet. Kandidaten måste ha goda färdigheter i akademiskt skriven engelska. 

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till minst två år med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter. Tillträde i september 2023 eller enligt överenskommelse.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ansökan
Du söker anställningen via Lund universitets rekryteringssystem, Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
•    dina kontakt- och personuppgifter
•    din högsta examen
•    dina språkkunskaper
•    kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
•    personligt brev
•    CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
•    projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
–    varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
–    varför och hur du vill bedriva projektet
–    vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
•    kopia av bevis på doktorsexamen
•    eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
•    egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/520
Kontakt
  • Annika Fredén, projektledare, annika.freden@svet.lu.se
  • Marie Persson, personalsamordnare, marie.persson@svet.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-21
Sista ansökningsdag 2023-04-30

Tillbaka till lediga jobb