Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, handledning och examination i socialantropologi på alla nivåer, samt forskning och samverkan med det omgivande samhället. Viss undervisning kan även förekomma på institutionens masterprogram i kulturkriminologi samt på andra enheter och institutioner inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Till arbetsuppgifterna hör även kursadministration, att ta ansvar för pedagogiskt utvecklingsarbete, att samarbeta såväl inom som mellan kurser samt vara aktiv inom forskning i socialantropologi. Undervisning sker i huvudsak på svenska, men även på engelska.

Behörighet

Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Lunds universitets anställningsordning

https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2022-10/lunds-universtets-anstallningsordning.pdf

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i socialantropologi eller i annat ämne, företrädesvis samhällsvetenskapligt, med tydlig relevans för utlysningen. Den behöriga sökanden har också visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha genomgått minst fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller ha motsvarande kunskaper som inhämtats på annat sätt. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ kompetens och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand publikationer av hög vetenskaplig kvalitet beaktas, samt progression i vetenskaplig produktion de senaste fem åren. Forskningens djup och bredd ska också tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att initiera, planera, leda och utveckla forskning samt förmåga att erhålla medel för forskning i konkurrens tillmätas vikt. Detsamma gäller förmågan till interaktion inom och mellanvetenskapligt samt med det omgivande samhället.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand kvalitet beaktas men även omfattning, bredd och djup. Pedagogisk skicklighet ska vara väl dokumenterad så att även kvalitet kan bedömas. Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt ledarskap vad gäller att initiera, planera, leda, utveckla och genomföra undervisning ska tillmätas särskild vikt.

Dokumenterad erfarenhet av att själv bedriva tillämpad antropologi eller att undervisa om tillämpad antropologi är meriterande.

Särskild vikt fästs vid samarbetsförmåga med kollegor och externa aktörer samt förmåga att bidra till en positiv utveckling av undervisning och forskning vid institutionen. Lektorn ska aktivt delta i institutionens dagliga arbete i Lund.

Anvisningar för ansökan

Ansökan görs elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal Varbi på svenska eller engelska.

Instruktioner kring ansökans utformning finns här:

https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf

Notera följande handlingar som ska laddas upp i Varbi:

 • Ev. ett kortfattat personligt brev.
 • Meritförteckning med bilagor som styrker uppgifterna.
 • Redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk aktivitet. Kortfattad redogörelse för erfarenheter av ledarskap och/eller administration samt samverkan.
 • Fullständig publikationslista. (medförfattarintyg krävs för samförfattade publikationer)
 • Förteckning över doktorsavhandlingen och övriga åberopade vetenskapliga texter.
 • De åberopade publikationerna (max 5).
 • Ev. övriga handlingar som önskas åberopas.

Tillsättningsförfarande

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet socialantropologi samt roll på institutionen. Det är viktigt att den sökande anger referenspersoner som kan belysa dennes yrkesskicklighet liksom egenskaper som är av betydelse för anställningen t.ex. samarbetsförmåga, ledningsförmåga liksom förmåga att skapa engagemang, delaktighet och en positiv utveckling för verksamheten.

Den anställde förväntas att inom två år behärska svenska eller annat skandinaviskt språk på ett sätt som möjliggör administration och bedömning av skriftliga examinationsuppgifter. Möjligheter för språkundervisning i svenska finns.

Mer om oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/646
Kontakt
 • Lisa Eklund, prefekt, lisa.eklund@soc.lu.se
 • Tova Höjdestrand, studierektor, tova.hojdestrand@soc.lu.se
 • Simon Turner, professor, simon.turner@soc.lu.se
 • Anna Melin, frågor ang. rekryteringsprocessen, anna.melin@sam.lu.se
Publicerat 2023-02-24
Sista ansökningsdag 2023-04-15

Tillbaka till lediga jobb