Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Postdoktoranställningen är kopplad till forskargruppen i klinisk proteinvetenskap vid avdelningen för Biomedicinsk teknik, där verksamheten är inriktad på masspektrometri-baserad proteomik och läkemedelsdistributionsanalys på mänskliga prover och experimentella modeller. Postdoktorn kommer att vara aktiv i ett samarbete med en forskargrupp vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Medicinska fakulteten, där de genererar inducerade pluripotenta stamcellsmodeller (iPSC) för att fastställa skadliga cellulära och molekylära mekanismer involverade i olika neurologiska störningar. Syftet med forskningsarbetet är att utforska de proteomiska förändringarna relaterade till Parkinsons sjukdom i patientspecifika iPSC-härledda hjärnceller med stöd av ett nyligen beviljat anslag från Michael J. Fox Foundation. Verksamheten bedrivs i institutionens välutrustade laboratorier vid Biomedicinskt centrum vid Lunds universitet.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Särskild ämnesbeskrivning

Forskningens huvudinriktning är att undersöka proteomiska förändringar i patientspecifika iPSC-härledda hjärnceller hos olika grupper av patienter med Parkinsons sjukdom. Forskningsarbetet inkluderar utveckling av metoder för provberedning, datainsamling och analys, med särskild uppmärksamhet på multi-omisk dataintegrering och analys.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Arbetsuppgifterna inkluderar att planera och utföra nödvändiga experiment, hantera masspektrometrar (MS), samt fullständig dataanalys, rapportering och vetenskapligt skrivande. Handledning av studenter på grund- och doktorandnivå, stödja andra pågående projekt och aktivt sökande av externa forskningsmedel ingår också, liksom administrativa uppgifter kopplade till tjänsten.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Dokumenterad erfarenhet av biologisk masspektrometri och MS-baserad proteomik.
 • Erfarenhet inom klinisk proteomik.
 • Goda kunskaper inom bioinformatik, såsom analys och tolkning av MS-baserad proteomisk data.
 • Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och bedriva forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga

Övriga meriter:

 • Förmåga att kommunicera
 • Samarbetsförmåga
 • Praktisk erfarenhet av provberedning av biologiska prover för proteomisk analys
 • Erfarenhet av prestandautvärdering av nLC-MS/MS-system
 • Advancerade kunskaper i ”Shotgun” proteomisk analys
 • Erfarenhet av PTM-analys, såsom fosforylering
 • Fördjupad kunskap och erfarenhet av statistisk och bioinformatisk analys av proteomdata.
 • Erfarenhet av programmering t.ex. i R, Phyton, eller motsvarande
 • Erfarenhet av att handleda studenter och handleda master- och kandidatuppsatser
 • Arbetslivserfarenhet inom området neurodegenerativa sjukdomar.

Du bör vara mycket motiverad att självständigt bedriva proteomisk analys av mänskliga stamcellsbaserade modeller, inklusive bioinformatisk analys, inom en internationell och interaktiv forskargrupp, samt stödja andra pågående projekt inom gruppen. 

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt 

Anställningen är tidsbegränsad till två år med start så snart som möjligt. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. 

Så här söker du

Ansökan ska göras via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc). Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/719
Kontakt
 • Melinda Rezeli, +46462223721
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-15
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Terug naar vacatures