Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen inom biomekanik tillhör institutionen för biomedicinsk teknik. Den tvärvetenskapliga forskningen fokuserar på att förstå sambanden mellan rörelseapparatens mekanik och biologi, dess degenerativa sjukdomar och läkning av kroppens vävnader. Experimentella metoder kombineras med mekanisk modellering. Forskningen appliceras på kliniska problem inom ortopedin för att öka förståelsen och förbättra behandling av sjukdomar relaterade till rörelseapparatens vävnader. 

Gruppen inkluderar 10-12 forskare (doktorander, post-doktorer och forskare) och finns på BMC i Lund. Expertisen inkluderar beräknings- och experimentell mekanik av biologiska vävnader, där en stor del av experimenten sker med synkrotronljus, med hjälp av avbildning, spridning och spektroskopi. Gruppen strävar efter att skapa en inkluderande miljö baserad på samarbete och tillit med stort stöd för personlig utveckling mot att bli en oberoende forskare. 

Forskningen är knuten till LTHs profilområde Teknik för Hälsa. Mer information om gruppens forskning finns på följande sidor: https://bme.lth.se/research-pages/biomechanics/ eller genom Twitter @Lund_BioMech. 

Postdoktorn kommer arbeta aktivt inom gruppen tillsammans med internationella samarbetspartners från Ålborgs Universitet och Östra Finlands Universitet inom MathKOA, ett excellence centra finansierad av NovoNordisk stiftelsen. 

Särskild ämnes och projektbeskrivning

Mjuka vävnader i knäleden förbinder och överför kroppens krafter under rörelse. Deras speciella uppbyggnad och mikrostruktur tillsammans med en sammansättning av ett kollagenätverk, små mängder proteoglykaner och en omfattande mängd vatten, ger dess mekaniska egenskaper. Artros är en ledsjukdom där vävnaden bryts ner, vilket påverkar dess sammansättning, struktur och möjlighet att motstå belastning. Tjänsten är inom ett större projekt som strävar efter att utveckla prediktiva verktyg för att förstå hur artros uppkommer och utvecklas i knäleden till följd av belastning. 

Målet för postdoktorn är att utveckla, genomföra och framförallt analysera data från experimentella avbildningsmetoder för mjukvävnad. Fokus ligger på experiment där synkrotronljusavbildning med faskontrast tomogragrafi används för att studera mikrostrukturen hos brosk och menisk vävnad. Även andra avbildningsmetoder kan ingå. Målet inkluderar att förstå mikrostrukturen av menisk- och broskvävnad, samt hur den påverkas av belastning. Detta kommer utrönas genom in situ experiment där avbildning och mekanisk belastning sker samtidigt.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Forskningsuppgifterna fokuserar kring att utveckla, genomföra och analysera experimentell avbildningsdata för mjuka vävnader, specifikt synkrotronbaserad faskonstrast tomografi, för att förstå mjuka knävävnaders (menisk och brosk) svar på simultan mekanisk belastning (så kallade in situ experiment). 

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Du är ansvarig för att designa, planera och genomföra experiment, specifikt 3D tomografiavbildning med mekanisk belastning. 
 • Du är ansvarig för att designa, planera och genomföra bildanalys, inklusive bildkorrelering, och hantering av stora dataset. 
 • Projektet är ett nära samarbete med internationella partners och du förväntas att aktivt interagera med dem.  
 • Du förväntas handleda examensarbeten och assistera i handledning av doktorander. 
 • Du förväntas bistå gruppen i arbetet med forskningsansökningar. 
 • Du förväntas hantera administration relaterat till arbetsuppgifterna ovan. 

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Du har disputerat eller har motsvarande utbildning inom biomedicinsk teknik/fysik, synkrotronljusfysik, eller liknande. 
 • Att självständigt kunna driva forskningsprojekt med hög kvalité, samt ha dokumenterad erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer.
 • Erfarenhet av att handleda kandidat, master, eller andra studentarbeten.  

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

 • En stark bakgrund inom 3D avbildning och bildanalys.
 • Erfarenhet från synkrotronexperiment, specifikt tomografi.
 • Erfarenhet av bildkorreleringsmetoder, speciellt digital bildkorrelation i 3D.
 • Erfarenhet av biomekanik för vävnader, helst av mekanisk prövning av mjuka vävnader.
 • Erfarenhet från multidisciplinära miljöer och samarbeten.
 • Internationella närverk och erfarenhet.  

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt 

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. 

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska skickas in via Lund Universitets ansökningssystem. Ansökan bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1847
Kontakt
 • Hanna Isaksson, hanna.isaksson@bme.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-06-08
Sista ansökningsdag 2023-07-28

Tillbaka till lediga jobb