Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Atomfysik är en av sju avdelningar vid fysiska institutionen och omfattar ungefär femtio anställda, inklusive femton PhD studenter. Vid avdelningen bedrivs både grundforskning och tillämpad forskning inom optik och lasrar, till exempel atom- och molekylfysik med ultrakorta ljuspulser, högintensiv laserplasmafysik, kvantinformation och biofotonik. Avdelningen driver en högeffektlaseranläggning, med flera avancerade femtosekundslasersystem. Avdelningen är en del av en stor tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom Lunds universitet, Lunds lasercentrum, LLC. Avdelningen är också starkt involverad i grundutbildningen, särskilt inom LTHs fotonikprogram.

Vid högeffektslaseranläggningen bedrivs forskning om generering och tillämpning av extremt korta ljuspulser, i attosekunds- och det extremt ultravioletta området. Forskningen sträcker sig från utveckling av ultrasnabba laserteknologi till extremt icke-linjär optik till studier av elektrondynamik i atomer, molekyler samt mer komplexa system med attosekundsljuspulser. Ultrasnabb laserteknologi, inklusive utveckling av CEP-stabila pulser och karakteriseringsmetoder, är en stor del av forskningsverksamheten.

Särskild ämnesbeskrivning

Projektet är inriktat mot utvecklingen av dispersion scan (d-scan) metoden för karakteriseringen av ultrakorta ljuspulser. D-scan metoden, som först föreslagits 2011, har sitt ursprung från ett samarbete mellan Lund och Porto Universitet. Den är idag etablerad i många forskningslaboratorier runt om världen och kan även köpas kommersiellt.

Du kommer att vara verksam inom ett projekt, finansierat av European Innovation Council (EIC), med målet att utveckla nya d-scan implementeringar som kan karakterisera enskilda ultrakorta ljuspulser från synligt till infrarött spektralt område. Projektet fokuserar på experimentell implementation och utveckling av nya matematiska metoder för pulsrekonstruktion med hjälp av maskininlärning.

Projektet drivs i samarbete med företaget Sphere Ultrafast Photonics från Porto.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Du kommer bli del av en liten grupp inom en större forskningsgrupp. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Utveckling och tillämpning av dispersion scan-metoden, inklusive utvecklingen av matematiska metoder.
 • Operation och utveckling av femtosekundslasersystem och deras tillämpningar t.ex. generering av attosekundspulser och pump-probexperiment.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Kollaboration med industri och samhället.
 • Administration i anknytningen till forskningsprojektet.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av att bedriva och använda femtosekundslasersystem.
 • Erfarenhet inom ultrasnabb optik, inkluderande pulskarakterisering med etablerade metoder, t.ex. d-scan, FROG, SPIDER, RABBIT, Streaking eller liknade.
 • Dokumenterad erfarenhet at bedriva forskning inom ultrasnabb optik.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet med matematiska metoder inom ultrasnabb optik, inklusive rekonstruktion av ultrakortar pulser.
 • Erfarenhet med utvecklingen av ultrakorta laserpulskällor.
 • Efarenhet av övertonsgenerering och attosekundsfysik.
 • Erfarenhet av pump-probexperiment.
 • Övriga färdigheter inom exempelvis programmering, dataanalys, vakuumteknik, mekanisk design eller elektronik.
 • Dokumenterad självständighet inom forskningsområdet.
 • Bra samarbetsförmåga inom små och stora grupper.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet (inkl. kopia av doktorsexamen). Läs mer här: Att söka en läraranställning vid LTH. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1866
Kontakt
 • Cord Arnold, +46462227472
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-05-29
Sista ansökningsdag 2023-08-15

Tillbaka till lediga jobb