Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vi söker dig som har en god förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning av hög kvalitet. Du ska också ha god samarbetsförmåga samt ett analytiskt tänkande.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av 50 procent undervisning och 50 procent forskning. Undervisningen sker i första hand på kurser om offentlig förvaltning och internationell politik. Undervisningen innefattar även uppsatshandledning och examination. Till arbetsuppgifterna hör också kursadministration, pedagogiskt utvecklingsarbete, och att samarbeta såväl inom som mellan kurser. Forskningen bedrivs inom ramen för projektet Postdigital agenda? En socioteknisk studie av digital desinformation. Projektet syftar till att studera hur ny teknik möjliggör spridning av desinformation samt hur politiker och lagstiftare försöker agera i förhållande till digital desinformation som ett nytt samhällsproblem. Tjänsten innefattar även forskning knuten till Forskningsinstitutet för psykologiskt försvar. Den delen av verksamheten syftar till att utveckla strategiska samarbeten mellan institutioner inom forskningsområdet, initiera seminarier och forskningskonferenser, och ombesörja att resultat och trender inom forskningen om psykologiskt försvar förmedlas till berörda myndigheter och institutioner. 

Behörighet
Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § Högskoleförordningen samt i Lunds universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller i annat ämne, företrädesvis samhällsvetenskapligt, med tydlig relevans för utlysningen. Den behöriga sökanden har också visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. 

Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. 

Krav för anställningen är:

Doktorsexamen i statsvetenskap.

Mycket goda kunskaper om offentlig förvaltning och internationell politik.

Tidigare erfarenhet av forskning om digital desinformation.

Tidigare erfarenhet av forskning om psykologiskt försvar.

Internationell publicering inom ovan angivna områden.

Mycket goda kunskaper i engelska.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat under 7 månader på 100 procent med startdatum den 1 juli 2023. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 juli 2023
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1948
Kontakt
  • Jakob Gustavsson, Jakob.Gustavsson@svet.lu.se
  • Rikard Bengtsson, studierektor för GU, Rikard.Bengtsson@svet.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-05-29
Sista ansökningsdag 2023-06-18

Terug naar vacatures