Medicinska fakulteten, Institutionen för translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen, under ledning av professor Anna Blom, har en särskild inriktning på medfödd immunitet, med fokus på komplementsystemet inom hälsa och sjukdom. Flera av projekten inom gruppen är inriktade på utvecklingen av cancer.

Mer information om forskargruppen: https://www.protein-chemistry.lu.se

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss; Jobba hos oss .

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består främst av att bedriva forskning kring rollen av tumörmikromiljön, inklusive immunceller och mikrovesiklar, i utvecklingen av bröstcancer. Det kan även innefatta handledning av studenter samt presentation av resultat på konferenser. Vidare kan även djurförsök ingå i forskningsarbetet för att studera cancerutveckling och behandlingseffektivitet. Dessutom kan andra arbetsuppgifter inom forskargruppen bli aktuella, till exempel att ansvara för avancerad utrustning samt introduktion av nya användare till denna utrustning.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas, och bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid denna tidpunkt. Främst den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.

Vid anställning som postdoktor kommer främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Övriga kvalifikationer

 • Avlagd doktorsexamen (under de tre senaste åren) inom livsvetenskaper som tex bioteknologi, molekylärbiologi

Meriterande för anställningen är:

 • Vetenskaplig kompetens och laborativ erfarenhet inom cancerområde bevisad som författarskap på publikationer i internationella peer-granskade tidskrifter.
 • Mycket goda kunskaper av en bred uppsättning metoder, inklusive men inte begränsat till: cellodling av primära celler och celllinjer, modifikation av proteinuttryck i celler genom överuttryck eller nedreglering med hjälp av siRNA/shRNA samt CRISPR-Cas 9, isolering av immunceller från blod, flödescytometri, cancer-specifika cellassay såsom migration, invasion, apoptos, proliferation, tumorsfärer, molekylärbiologiska tekniker såsom kloning, DNA och RNA rening, kvantitativ RT-PCR, proteinanalyser inklusive western blotting, immunopreciptation, protein uttryck och rening, ELISA, mikroskopi (fluorescens, konfokal, proximity ligation assay), exosomisolering och karakterisering.
 • Mycket goda kunskaper inom statistisk analys av experimentella data samt grundläggande kunskaper inom bioinformatik.
 • Erfarenhet av att använda relevanta dataprogram såsom FlowJo, Prism, Affinity (eller motsvarande) samt tidigare användning av elektronisk labbok.
 • Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska
 • Tidigare erfarenhet som postdoktor.

 Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid, med möjlighet till förlängning med upp till ett år. Preliminärt startdatum är 2024-03-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2021-11-19.

Instruktioner för ansökan
Ansökan till tjänsten sker genom universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta kvalifikationerna och varför du är intresserad av tjänsten. Ansökan behöver även innehålla ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, examensbevis (inklusive betygsavskrift) och andra dokument som du vill ska beaktas (t.ex. rekommendationsbrev).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2128
Kontakt
 • Anna Blom, Professor, +4640338233
 • Adina Olnert, HR-samordnare, +4640391904
 • Ditte Mårtensson, HR-admin, +4640391336
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-06-08
Sista ansökningsdag 2023-06-30

Tillbaka till lediga jobb