Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för datavetenskap vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet, erbjuder en helt finansierad doktorandtjänst (4 år på heltid) med tillsättning så snart som möjligt. Vi söker en kandidat med ett starkt intresse för robotik och autonoma system, med särskilt fokus på människa-robotinteraktion.

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten vid institutionen för datavetenskap vid Lunds universitet handleds av docent Elin A. Topp och biträdande universitetslektor Maj Stenmark inom forskargruppen människa-robotinteraktion, en del av avdelningen för robotik och semantiska system (RSS). Mer information hittar du på https://cs.lth.se och https://rss.cs.lth.se.

RSS är en växande avdelning med tätt samarbetande grupper som bedriver forskning och undervisning inom områdena AI, maskininlärning, robotik och robotlärande, människa-robotinteraktion och språkteknologi. Tillsammans med institutionen för reglerteknik driver avdelningen RobotLab LTH (https://robotics.lth.se), vilket ger tillgång till många typer av robotsystem.

Fokus för doktorandprojektet kommer att vara samarbete mellan människa och robot, specifikt överlämning av föremål mellan robot och människa, t ex överlämning av kirurgiska instrument. En detaljerad beskrivning av projektet finns på https://cs.lth.se/topp-elinanna/phd-project/. Projektet finansieras av WASP och är kopplat till WASP Research Arena ”Robotics”, vilket ger goda möjligheter till datainsamling och demonstrationer av resultat, utöver våra egna faciliteter vid Lunds universitet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

I arbetsuppgifterna ingår även att:

 • Delta i WASP:s forskarskola (kurser, studieresor, nationella evenemang och konferenser osv.), vilket innefattar regelbundet resande.
 • Delta i aktiviteter (datainsamling, demonstration, integration) i WASP Research Arena "WARA-Robotics".
 • Engagera dig i avdelningens interna aktiviteter (seminarieserier, läsgrupper osv.).
 • Bidra till institutionens och avdelningens arbete inom grundutbildningen.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för datavetenskap uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket god analytisk förmåga.
 • Mycket goda kunskaper i matematik.
 • Goda kunskaper i programmering.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kunskaper inom (önskvärt) eller viljan att lära sig C++, Python och Linux.
 • Bakgrund inom ett eller flera av följande områden: programvaruutveckling, maskininlärning, AI, robotik eller datorseende.
 • Starkt intresse av att arbeta med ovan nämnda ämnen under fyra (upp till fem) år.
 • Förmåga att arbeta både självständigt och i små team.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Hos oss får du även:

 • En skräddarsydd läroplan som förbereder dig för en karriär inom robotforskning vid universitet eller företag.
 • En kreativ, mångsidig och samarbetsinriktad arbetsmiljö i ett av världens mest innovativa och mest beboliga regioner.
 • Möjligheten att delta i internationella forskningskonferenser och skapa ett kontaktnät av forskare över hela världen.
 • Tillgång till aktiviteter, evenemang och forskarskola inom WASP (The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (https://wasp-sweden.org), Sveriges största program för forskningsfinansiering.
 • Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast. Helst senast 1 januari 2024
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2390
Kontakt
 • Elin Topp, elin_a.topp@cs.lth.se
 • Maj Stenmark, maj.stenmark@cs.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-07-04
Sista ansökningsdag 2023-09-06

Tillbaka till lediga jobb