Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag, samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige.

Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Arbetsplatsen

Kemiska institutionen vid Lunds universitet (KILU) är en gemensam institution för kemi inom den naturvetenskapliga fakulteten och den tekniska fakulteten (Lunds tekniska högskola, LTH).

All forskning och utbildning vid institutionen sker på Kemicentrum. Kemiska institutionen bedriver högkvalitativ utbildning inom kemins samtliga områden. Utbildningen sker i nära samarbete med forskningen och våra lärare ingår i nationellt och internationellt erkända forskargrupper. Kemiska institutionen har en för Sverige unik styrka med forskning, bedriven av internationellt och nationellt ledande forskargrupper, som sträcker sig från helt grundläggande till mycket tillämpade frågeställningar. På kemiska institutionen finns även den avancerade instrumenteringen som krävs i modern molekylär forskning. Den gränsöverskridande forskningen och det nära samarbetet med näringslivet bidrar ständigt till nya innovationer och lösningar inom bland annat teknik, medicin, livsmedel, energi och miljö. Totalt har KILU ca 345 anställda, varav ca 150 forskarstuderande. Antalet helårsstudenter som deltar i grundutbildningen är nästan 500.

På avdelningen Teoretisk kemi studerar vi statistisk termodynamik, suspensionsdynamik och kvantkemi. Samtidigt som vi har ett starkt fokus på grundläggande forskning och modellutveckling, har våra metoder tillämpats på en mängd olika system som lera, cement, havsvatten, dentala miljöer, träfibrer, sand och mejeriprodukter! Vi har även välutrustade laboratorier för att förbereda proteinprover och utföra fysikal-kemiska experiment.

Marie Skepö är professor vid teoretisk kemi, och medlem I den pedagogiska akademin vid Naturvetenskapliga fakulteten, LU, Sverige. Hennes bakgrund är inom yt- och kolloidkemi och hon har en doktorsexamen i fysikalisk kemi från Lunds universitet. Hennes primära forskning fokuserar på oordnade proteiner och biomolekylära interaktioner: Från bulklösning till växelverkan med ytor. Huvudteknikerna är atomistiska och grovkorniga MD- och MC-simuleringar i kombination med biofysiska lösnings- och ytadsorptionstekniker, främst röntgen- och neutronspridning. Skepö är vice direktör för LINXS, Institutet för avancerad röntgen- och neutronspridning, chef för avdelningen för teoretisk kemi och biträdande prefekt för kemiavdelningen vid Lunds universitet. Skepö forskargrupp består för närvarande av två doktorander och två postdoktorer, medan en doktorand och två postdoktorer startar 2023. På årsbasis handleder Skepö två-tre master-/sommarprojektstudenter. Skepö har handlett nio Ph.D. studenter till avslutning, sex som huvudhandledare och åtta postdoktorer. För mer information, se https://www.teokem.lu.se/people/seniors/skepoe/#/

Referenser

 • The impact of arginine-phosphate interactions on the reentrant condensation of disordered proteins. S. Lenton, S. Hervö-Hansen, A.M. Popov, M.D. Tully, M. Lund, M. Skepö. Biomacromolecules 2021. DOI: 10.1021/acs.biomac.0c01765
 • Phosphorylation of a disordered peptide – structural effects and force field inconsistencies. E. Rieloff and M. Skepö. Journal of Chemical Theory and Computation 2020. DOI: 10.1021/acs.jctc.9b01190
 • Assessing the Intricate Balance of Intermolecular Interactions upon Self-Association of Intrinsically Disordered Proteins. E. Rieloff, M. Tully, M. Skepö. Journal of Molecular Biology, 2019.DOI: 10.1016/j.jmb.2018.11.027
 • Complexation, Phase separation, and Redissolution of Polyelectrolyte-Macroion Solutions. M. Skepö and P. Linse. Macromolecules 2003. DOI: 10.1021/ma020634l

Vad vi erbjuder

Lunds universitet är en myndighet vilket innebär att anställda får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets hemsida om hur det är att vara anställd vid Lunds universitet. Förmåner för anställda | Lunds universitet.

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Genom att stödja mobilitet ger projektet dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk.

Arbetsuppgifter

Syftet med detta projekt är att förstå den underliggande fysiken och rollen av fosforylering vid vätske-vätskefasseparation inducerad av oordnade proteiner. För detta ändamål kommer ett kombinerat experimentellt och teoretiskt tillvägagångssätt att användas, där det förra motsvarar SAXS och SANS och det senare atomistiska molekyl dynamiksimuleringar och grovkorniga Monte Carlo simuleringar. I projektet ingår även programmering av nya analysrutiner och utveckling av grovkorniga och atomistiska modeller.

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV synkrotron i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samråd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Visst resande kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Behörighet

Allmänna obligatoriska krav för att bli antagen till forskarutbildning vid Lunds universitet samt följande:

Kurser i fysikalisk kemi, statistisk termodynamik, biokemi, biofysikalisk kemi, matematik och programmering.

Kunskaper om atomistisk och grovkornig modellering och molekylär dynamik/Monte Carlo simuleringar är meriterande.

Tidigare praktisk erfarenhet av röntgen/neutron/ljusspridning är meriterande.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

För att vara behörig enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet, får du inte ha bott i Sverige i mer än 12 månader, med förvärvsarbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-10-30 till 2023-10-31.

Senast vid anställningens start (2024-03-01) ska du ha avklarat kurser om minst 240 hp, varav minst 60 hp är från kurser på avancerad nivå, ha avlagt en magisterexamen eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, antingen inom Sverige eller utomlands.

Utöver ovan nämnda kriterier måste du ha fullgjort en utbildning på avancerad nivå inom ett relevant område, till exempel fysik, kemi, biofysikalisk kemi etc.

Du är behörig för PRISMAS-programmet om du kvalificerar för en doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Tjänsten är på heltid, tidsbegränsad till fyra år med beräknad start 2024-03-01. Antagning till doktorandutbildningen sker vid Lunds universitet.

Innehavarna av denna tjänst har en primär skyldighet att framgångsrikt fullfölja sin forskarutbildning som avslutas med en doktorsexamen. En anställning som doktorand kan innehålla viss begränsad undervisning eller annat institutionsarbete på avdelningen för teoretisk kemi. Den maximala mängden sådant arbete är 20%.

Ansökan

Ansökningar ska skickas via onlinerekryteringssystemet Varbi (www.varbi.com) och ska innehålla följande dokument:

 • CV i Europass-format
 • Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för tjänsten och hur det stämmer överens med dina kvalifikationer samt prioriteringen vid ansökningar till flera PRISMAS-tjänster.
 • Minst ett referensbrev
 • Ett bevis på kunskaper i engelska 3 (minsta B2-nivå)
 • Kopia av akademiska poster, inklusive betyg för alla kurser med en utskrift av examensbevis på engelska.
 • och alla andra dokument som du vill uppmärksamma (detaljer om referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Dessa dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Provintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas innan de laddas upp. När det gäller ofullständiga ansökningar (särskilt om de saknar ovan nämnda dokument), förbehåller sig PRISMAS Management rätten att utesluta dem i urvalsprocessen, utan ytterligare meddelande till den sökande.

Ansökan kommer att utvärderas baserat på vetenskaplig excellens, lämpligheten av din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

Kontakt

För mer detaljerad information om tjänsten eller forskningsprojektet, vänligen kontakta:
Prof. Marie Skepö, Avdelningen för Beräkningskemi, Lunds universitet marie.skepo@teokem.lu.se, +46 46 222 33 66

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se

För frågor om anställningsvillkoren och universitetet, vänligen kontakta:
Erik Andersson Jardby, HR administratör, email-adress: Erik.andersson_jardby@kilu.lu.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2726
Kontakt
 • Marie Skepö, marie.skepo@teokem.lu.se, +46462223366
 • Erik Andersson Jardby, Erik.andersson_jardby@kilu.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-09-01
Sista ansökningsdag 2023-10-31

Tillbaka till lediga jobb