Lunds universitet, LTH, Institutionen för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskarutbildningsämne

Teknik och samhälle

Beskrivning av arbetsplatsen

Trafik och väg är en avdelning på Institutionen för teknik och samhälle. Vi är ca 40 anställda och sitter i nyrenoverade lokaler på LTH. Forskargruppen Trafikplanering och mobilitet forskar om människors rörlighet och hur städer kan planera för ett hållbart och attraktivt transportsystem. Du kan läsa mer om gruppens forskning på institutionens hemsida. Transportplanering och mobilitet | Teknik och samhälle (lth.se)

Ämnesbeskrivning

Forskarutbildningsämnet Teknik och samhälle omfattar fler- och tvärvetenskapliga studier om teknikens roll, samspel och betydelse för samhällets olika delar. Forskningen innefattar både kvalitativa och kvantitativa studier, och kännetecknas ofta av en mångfald av metoder och teorier från tekniska perspektiv, samhällsvetenskap, juridik och naturvetenskap.

Ämnet för denna doktorandtjänst är planeringskonceptet 15-minutersstaden och de många potentiella konflikter som kan uppstå mellan intressenter inom stads- och trafikplanering som representerar olika intressen och perspektiv i omställningen till mer hållbara städer.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Du kommer att arbeta i ett stort internationellt forskningsprojekt, med namnet Conflicted Streets – Navigating conflicts over streets and urban space in the transition to the 15mC (Conflicted Streets – Navigating conflicts over streets and urban space in the transition to the 15mC | K2 (k2centrum.se).

I projektet kommer du att arbeta tillsammans med seniora forskare. Din främsta uppgift blir att utforma forskningsdesign, genomföra datainsamling, analysera och skriva ihop resultat. Du kommer få särskilt ansvar för att genomföra intervjuer och för att samla in främst kvalitativa data från fallstudiestäder i olika länder. I samband med detta förväntas du resa till andra europeiska länder för fältstudier, såväl som för möten och konferenser. Det kommer finnas goda möjligheter för internationellt samarbete. 

Du kommer också att hjälpa till med arbetsuppgifter inom projektledning, som att arrangera möten, workshops och andra evenemang.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Forskarutbildningsämnet Teknik och samhälle uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav

 • Du måste ha mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Du måste ha kunskap om trafik- eller stadsplanering – antingen från studier på masternivå eller från yrkeserfarenhet.
 • Du måste ha tidigare erfarenhet av att arbeta med insamling och analys av kvalitativa data.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

Vi ser det som meriterande om du har:

 • Teoretisk och/eller praktisk erfarenhet av medborgardialoger, konsultationsprocesser, konflikthantering i planeringsprocesser.
 • Erfarenhet av att jobba i projektgrupper och visad förmåga att leverera resultat till uppsatta deadlines. 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Önskat tillträde under november eller december 2023.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde November eller december 2023
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2739
Kontakt
 • Fredrik Pettersson-Löfstedt, fredrik.pettersson-lofstedt@tft.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-13
Sista ansökningsdag 2023-10-11

Tillbaka till lediga jobb