Lunds universitet, LTH, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för värmeöverföring vid institutionen för energivetenskaper. På avdelningen bedriver vi forskning och utbildning om energigenerering, omvandling och användning i olika elektro- och termomekaniska system där studier av värmeöverföring, strömningsmekanik, reaktiva flöden samt strukturmekanik spelar en central roll. I synnerhet är förbättrad förståelse för turbulenta, reaktiva och flerfasiga flöden tillsammans med materialvetenskap och nya tillverkningstekniker nyckeln till förbättrade värmeöverföringsmekanismer och effektivare användning av energi. Vid avdelningen arbetar cirka 25 kollegor, varav 15 doktorander och en postdoktoral forskare. På internationell nivå samarbetar vi med universitet och institut i Europa, Asien och Nordamerika. Våra lokaler finns i det nyrenoverade M-huset på LTH:s campus i Lund.

Mer information om avdelningen för värmeöverföring (på engelska) (ht.energy.lth.se) 

Forskarutbildningsämne

Energivetenskaper

Arbetsuppgifter

Detta projekt är fokuserat på utvecklingen av reagerande strömningsmodeller för termisk rusning i battericeller, paket, moduler och system. Generellt sett är termisk rusning en kedjereaktion som leder till okontrollerad frigörelse av battericellens energi, vilket i sin tur kan leda till bränder som är svåra att släcka. Projektet kommer att genomföras i nära samarbeten mellan Northvolt och LU. Syftet med doktorandprojektet är att utveckla nästa generations simuleringsmetodik för att förutsäga termisk rusning på cellnivå. Förbrännings- och gasmodellen som utvecklats på cellnivå kommer sedan att matas in i arbetet för att exakt förutsäga termisk runaway på pack-, modul- och systemnivåer.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Energivetenskaper uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde

Övriga krav:

 • Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Goda kunskaper om elektrokemiska processer i batterier.
 • Kunskaper om värmeöverföring och erfarenhet av numerisk strömningsmekanik (Computational Fluid Dynamics, CFD).
 • Förmåga att kommunicera med forskare inom andra forskningsområden.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1101
Kontakt
 • Lei Wang, Docent, +46462223907
 • Christer Fureby, Professor, +46462224813
 • Martin Andersson, Professor, +46462224908
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-04-10
Sista ansökningsdag 2024-05-31

Tillbaka till lediga jobb