Lunds universitet, LTH, Institutionen för reglerteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för reglerteknik rekryterar en universitetslektor i reglerteknik med inriktning mot maskininlärning i gränslandet mellan IKT och livsvetenskaper. 

Reglerteknik är ett spännande och brett ämne, som omfattar både djup matematik och handfast ingenjörskonst. Genom historien har den varit central inom många områden, från tidig utveckling av telekommunikation till rymdkapplöpningen. Nu drivs teknologin mot ännu större system och reglerteknik är mer relevant än någonsin. AI och maskininlärning är under stark tillväxt inom reglerteknik så väl nationellt som internationellt och efterfrågan från studenter, akademi och näringsliv är mycket stor.  

Den aktuella anställningen är placerad på Institutionen för reglerteknik, LTH i en forskargrupp som sysslar med data science med tillämpningar inom livsvetenskaper. Gruppen inkluderar en adjungerad professor från Institut Roche och ytterligare en professor och en lektor.  Institutionen har ca 60 anställda och utgör en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen. Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt.

Denna anställning är en del av det strategiska forskningsområdet ELLIIT, Excellence in Linköping and Lund in Information Technology (elliit.se), som delas mellan Lunds Universitet, Linköpings Universitet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Halmstad. Totalt handlar det i Lund om ca 200 forskare, varav 110 doktorander, med stor andel interdiciplinär forskning.

Lunds universitet och Institutionen för reglerteknik välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. För närvarande har institutionen tre kvinnliga professorer, inklusive en Lise Meitner professor, och en kvinnlig universitetslektor. Av våra 15 seniora lärare så har 5 utländsk bakgrund. Vi har också en aktiv JäLM grupp.

Ämne

Reglerteknik med inriktning mot maskininlärning i gränslandet mellan IKT och livsvetenskaper. 

Särskild ämnesbeskrivning

Med ämnet avses den gren av reglertekniken som behandlar teori, beräkningsalgoritmer och metodutveckling inom maskininlärning för strukturering, analys och visualisering av data i gränslandet mellan informations och kommunikationsteknik (IKT) och livsvetenskaper, t. ex biologi och medicin. 

Arbetsuppgifter

 • Arbetsuppgifterna innefattar:
 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med industri och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökandes behörighet kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet med störst vikt på vetenskaplig skicklighet.

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömningsgrunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet som postdoktor eller motsvarande från annat land än där man disputerat under minst två år.
 • God samarbetsförmåga, initiativförmåga och förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt.

Övriga meriter

 • God koppling till relevant industri/offentlig verksamhet, t.ex. läkemedelsindustrin.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: Jobba hos oss | Lunds universitet.  

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTH:s akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1605
Kontakt
 • Karl-Erik Årzén, +46462228782
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2024-06-13
Sista ansökningsdag 2024-08-13
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb