Lunds universitet, LTH, Inst. för processteknik och tillämpad biovetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Avdelningen för livsmedel och läkemedel bedriver forskning och undervisning med relevans för livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och andra närliggande branscher. Vi erbjuder en stark forskningsmiljö med god forskningsinfrastruktur inkluderat en enhet för utvärdering av livsmedel via humanförsök och pilothall för livsmedelsforskning. Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030, framför allt hållbar konsumtion och produktion samt människors hälsa.
En viktig del av vår strategi är samarbete med industri, omgivande samhälle och andra forskargrupper både i Sverige och internationellt.

Beskrivning av arbetsplatsen

Detta projekt är ett samarbetsprojekt mellan Avdelningen för livsmedel och läkemedel, PLE och Enheten för gastroenterologi, Institutionen för kliniska vetenskaper. Positionen är placerad vid Avdelningen för livsmedel och läkemedel där forskning och utbildning utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund bedrivs, för att möta frågeställningar med relevans för samhället.

Du kommer att vara en del av forskningsgruppen livsmedelshygien som arbetar med metoder för identifiering av bakterier och klarlägger dessa bakteriers roll i livsmedel och för människors hälsa, med huvudsakliga forskningsområden inom tarmhälsa kopplat till livsmedel med hälsomervärden. Forskningen som bedrivits i gruppen har varit banbrytande inom utveckling av probiotika och gruppen har ett nära samarbete med sjukvård, industri och akademi. Undervisningen på avdelningen är knuten till specialiseringar och program inom livsmedel och läkemedel. 

Ämnesbeskrivning

Kandidaten kommer att antas till forskarutbildningsämnet Livsmedels- och Formuleringsteknik. Detta forskarutbildningsämne omfattar experimentella och teoretiska studier utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund, för att möta frågeställningar med relevans för livsmedels-och läkemedelsindustrin samt aspekter på livsmedelsproduktion och konsumtion i samhället. Detta projekt kommer inriktas mot forskningsaspekten livsmedelshygien. 

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Maten och dess innehåll av mikroorganismer påverkar tarmfloran och därmed vår hälsa. Detta är dock ett förhållandevis nytt forskningsområde med många kunskapsluckor. Som doktorand i livsmedelshygien kommer du, med hjälp av dina handledare, att planera och utföra experiment, med målsättningen att utöka kunskapen och förståelsen inom forskningsområdet. 

Arbetsuppgifterna innefattar att:

 • Genomföra humanstudier samt in vitro-studier med ett simulerat tarmsystem.
 • Optimera starterkulturer för fermentering av växtbaserade livsmedel.
 • Utvärdera hälsoeffekter av växtbaserade livsmedel, speciellt med avseende på tarmen och immunförsvaret.
 • Identifiera mikrofloran i humana prover samt i livsmedel med hjälp av PCR-baserade metoder såsom Sanger sekvensering, Next Generation Sequencing och bioinformatik.
 • Kvantifiera mikroorganismer via qPCR, flödescytometri och odling.
 • Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Kraven på särskild behörighet för Livsmedels- och Formuleringsteknik uppfyller den som har:
 • minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav minst 30 högskolepoäng i form av kurser på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet och ett fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för forskningsämnet, eller
 • specifik examen t ex civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan jämförbar examen med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Kunskap inom mikrobiologi.
 • Praktisk erfarenhet av mikrobiologiska grundmetoder, så som odling och isolering av bakterier.
 • Praktisk erfarenhet av PCR-baserade metoder.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Fördjupade kunskaper inom mikrobiologi.
 • Kunskap om probiotika, tarmflora och immunologi.
 • Erfarenhet av Next Generation Sequencing och bioinformatik.
 • Erfarenhet av flödescytometri.
 • Erfarenhet av livsmedelsprocesser och analyser.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss 

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1628
Kontakt
 • Docent Åsa Håkansson, Asa.hakansson@ple.lth.se, +46462228326
 • HR Admin. Mia Hedin, mia.hedin@ple.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2024-05-17
Sista ansökningsdag 2024-06-10

Tillbaka till lediga jobb