Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är placerad vid Avdelningen för matematisk fysik, som är en gemensam avdelning mellan både Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds Tekniska Högskola (LTH), och är en del av Fysiska institutionen. För närvarande har avdelningen för matematisk fysik fem professorer och sex lektorer. Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik. Specifikt inkluderar forskningsområdena vid avdelningen ultrakalla atomära kvantgaser, teoretisk kärnstrukturfysik, nanostruktur-fysik, kvantinformationsteori, atomteori och materialmodellering. Avdelningen har många samarbeten både internationellt och inom Lunds universitet. Gruppen där denna tjänst är belägen är nyligen associerad med Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT) och är en del av det strategiska forskningsområden NanoLund och Light and Materials vid Lunds universitet.

Arbetet kommer specifikt att utföras i kallatoms-teorigruppen ledd av professor Stephanie M. Reimann som tillhör den Tekniska fakulteten (LTH) och är placerad vid Avdelningen för Matematisk Fysik. Synergieffekter genom våra befintliga samarbetsnätverk både nationellt och internationellt skapar en stark koppling mellan experimentellt och teoretiskt arbete på kalla atomer, särskilt i dipolkondensat och supersolider, samt få-femionsystem.

Denna tjänst stöds av Wallenberg Centrum för Kvantteknologi (WACQT), som får finansiering från Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse. WACQT är ett 12-årigt initiativ på en miljard SEK med syftet att föra svensk akademi och industri till framkanten av kvantteknologi och att bygga en svensk kvantdator. WACQT är engagerad i att främja karriärutveckling, mångfald och jämställdhet genom nätverkande och stödjande aktiviteter.

Särskild ämnesbeskrivning

Forskningsarbetet fokuserar på en bättre teoretisk förståelse av den nyligen upptäckta dipolära supersolida fasen av materia, samt att analysera och utnyttja framtida koncept för materievågsinterferometri.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna i denna postdoktor-tjänst är att bedriva forskning, med betoning på numerisk modellering och teoretisk analys av kvantsystem med många kroppar. Specifikt ska den sökande utföra modellsimuleringar på dipolära kvantgaser i fällor, vilket kommer att kräva avancerad programmering och kodutveckling i de ledande programmeringsspråken så som C++, Python, och CUDA. Analytiskt arbete kommer att vägleda de numeriska metoderna. 

Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst upp till 20% av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Postdoktorn förväntas interagera med masters-studenter och doktorander i forskargruppen samt bidra till möten och seminarier. Centralt för arbetet kommer att vara vidareutvecklingen av nya teoretiska koncept för beskrivning av ultrakalla atomsystem, med fokus på dipolära kvantgaser, från superfluider till supersolider. Ett huvudmål med det planerade forskningsarbetet är utvecklingen av kvantsensnings-metoder baserade på koncept av materievågs-interferometri.

Arbetsuppgifter inkluderar:

 • Forskning inom det ovan beskrivna ämnesområdet
 • Handledning av examensarbeten och doktorander
 • Aktivt söka extern forskningsfinansiering när det är tillämpligt
 • Administration i samband med forskningsarbetet och underhåll av lokala datorkapaciteter

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav: 

 • Mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.
 • Förmåga att arbeta både i team och självständigt.
 • Erfarenhet av avancerad programmering och kodutveckling för krävande numeriska problem.
 • Mycket god kommunikationsförmåga
 • Doktorsexamenens ämne måste vara i teoretisk fysik och bör ligga inom området teoretisk mångkropps-kvantfysik.
 • Erfarenhet av några av de mest avancerade metoderna inom mångkropps-kvantfysik, såsom numerisk konfigurations-interaktion och/eller kopplade kluster, den utökade Gross-Pitaevskii-metoden, Monte-Carlo-metoder eller till exempel tensornätverk. Ansökningsmaterialet måste beskriva expertisen, dess omfattning och sammanhang.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. 

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet inom området teoretiskt mångkroppskvantfysik.
 • Omfattningen av tidigare erfarenhet av programmering i språk som C++, CUDA, Fortran, Python, Matlab och allmänna aspekter av högpresterande datoranvändning.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Vi erbjuder arbete i en dynamisk och för närvarande expanderande forskargrupp inom kvantteori, med starka samarbeten med ledande experimentella grupper inom området.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt 

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år (finansierad av WACQT) och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. 

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och lämnas in via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett CV och ett personligt brev som motiverar ditt intresse för tjänsten och hur den matchar dina kvalifikationer. Ansökan ska också innehålla ett examensbevis eller motsvarande samt dokumentation av publikationer med en beskrivning av din roll i dessa. Du kan bifoga andra dokument som du vill uppmärksamma (kopior av betygsutdrag, uppgifter om referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1736
Kontakt
 • Stephanie Reimann
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-30
Sista ansökningsdag 2024-08-11
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb