Lunds universitet, LTH, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Lunds universitets institution för energivetenskaper är ett ledande centrum för forskning inom energi, strömningsmekanik och hållbarhet.

Avdelningen för strömningsteknik vid Lunds universitets institution för energivetenskaper är en framstående och dynamisk forskningsmiljö, erkänd för sina banbrytande bidrag till området strömningsmekanik, särskilt inom områdena energisystem och hållbara teknologier. Vår avdelning stoltserar med en samarbetsvillig och innovativ forskningskultur, där tvärvetenskapliga tillvägagångssätt aktivt eftersträvas.

På vår avdelning hittar du ett mångsidigt team av experter som specialiserar sig på olika aspekter av strömningsdynamik, värmeöverföring och multiphysics-problem, alla arbetar för att utveckla hållbara lösningar för samtida utmaningar. Våra faciliteter är utrustade med toppmoderna beräkningsresurser, vilket möjliggör avancerade simuleringar och modellering. Dessutom engagerar vi oss aktivt i samarbeten med andra ledande experter inom laserdiagnostik, automatisk styrning, värmeöverföring och livscykelanalys, både nationellt och internationellt, vilket främjar ett nätverk av expertis och innovation.

Denna position erbjuder en unik möjlighet att vara en del av ett livligt samfund som ligger i framkanten av forskning inom strömningsmekanik och dess tillämpningar i hållbara energi- och miljölösningar.

Ämnesbeskrivning

COMPEL, ”COMPetence for the ELectrification of the transport system”, är en strategisk satsning från Sveriges regering, med syfte att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom batteriteknik och elektrifiering. Inom COMPEL fördjupar de tre lärosätena Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet, i samråd med viktiga aktörer i svensk industri, sitt samarbete i avsikt att stärka Sveriges position inom batterier och elektrifieringen av transportsektorn och relaterade områden. Satsningen syftar till att stärka forskning- och utbildningssatsningar relaterade till batteriområdet med målet att säkerställa att relevant forskning inom batteriteknik för att elektrifiering av transportsektorn bibehålls och vidareutvecklas i Sverige. Forskning inom COMPEL spänner över batteriets hela värdekedja: materialforskning, forskning kring nya cellkoncept och celltillverkning, batterisystem och systemintegration, återvinning och säkerhet.

Vid Lunds universitet med Lunds Tekniska Högskola är COMPEL en strategisk satsning som syftar till att stärka forskningsmiljöer inom batteriteknik och elektrifiering, på ett sätt som kompletterar relevant forskning på andra lärosäten och som bygger på våra styrkor. COMPEL vid Lunds universitet inkluderar initialt forskare vid tio institutioner och tre forskningsområden har identifierats för strategisk utveckling: materialforskning, integration av batterier med kraftelektronik och säker energilagring. På utbildningssidan utökas antal platser inom flera civilingenjörsprogram och kursutbudet relaterat till batteriteknik och elektrifiering stärks.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Vi söker en högt motiverad doktorand för att ansluta sig till vårt forskningsteam för ett projekt fokuserat på att förbättra batterisäkerhet genom avancerade modelleringsmetoder. Projektets mål är att utveckla detaljerade modeller för att bättre förstå och mildra termiska händelser i batterier. Den framgångsrika sökanden kommer att använda computervätskedynamik (CFD) och data-drivna metoder, såsom maskininlärning, för att studera termiskt utlösning, ventileringsprocesser och de mikroskala mekanismer som kan leda till batterifel. Denna forskning syftar till att avsevärt förbättra de prediktiva kapaciteterna hos batterihanteringssystem och säkerställa stabiliteten och integriteten hos batterikomponenter.

Detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna, såsom:

 • Utföra CFD-simuleringar för att analysera termiskt utlösning och ventileringsprocesser i batterier.
 • Undersöka och karakterisera de mekanismer som orsakar batterifel.
 • Undersöka gränssnitten mellan batterikomponenter för att bedöma deras påverkan på stabilitet och integritet.
 • Använda maskininlärning för att förbättra batterisäkerhetsmodeller från ett mikroskopiskt perspektiv.
 • Integrera mikroskalanalys med data-drivna modeller för att förbättra prediktiva kapaciteter hos batterihanteringssystem.
 • Samarbeta med tvärvetenskapliga team och bidra till akademiska publikationer och presentationer.
 • Delta i konferenser och workshops för att sprida forskningsresultat.
 • Delta i undervisning och andra institutionella uppgifter vid behov (högst 20%).

Doktoranden förväntas arbeta självständigt samt i nära samarbete med andra forskare kopplade till projektet. Nära samarbete kommer att ske med forskargruppen vid Fysiska institutionen, Lunds universitet, som kommer att arbeta med den experimentella undersökningen av battericeller i termiskt utlösning.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Energivetenskaper uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Stark förmåga inom medellering.
 • Påvisbar erfarenhet av simulering med beräkningsflödesdynamik (CFD).
 • Stark analytisk förmåga och förmåga att bedriva självständig forskning.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kunskap och praktisk erfarenhet av data-drivna metorder, såsom maskininlärning
 • Kunskap om Li-jonbatterier.
 • Kunskap i kemi och reaktionskinetik i gasfas.
 • En meritlista med publicerad forskning i relevanta vetenskapliga tidskrifter är en fördel.
 • Förmåga att samarbeta effektivt med tvärvetenskapliga forskarteam.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1857
Kontakt
 • Hesameddin Fatehi, Universitetslektor, +46462224300
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-30
Sista ansökningsdag 2024-07-28
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb