Lund University, Faculty of Engineering, LTH, Department of Physics

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

Halvledande nanotrådar är ett speciellt starkt forskningsområde vid avdelningen. Forskning bedrivs både inom växt och grundläggande karakterisering av nanotrådar, och de används även i olika devices, liksom i experiment inom till exempel kvantfysik. Teoretisk forskning om nanotrådar bedrivs i tätt samarbete med de experimentella aktiviteterna.

För mer information, se: www.ftf.lth.se, www.nano.lth.se.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att vara en del av ett stort nystartat grundforskningsprojekt med 10 – 15 doktorander och postdocs som strävar efter att skapa och undersöka exotiska elektroniska tillstånd i nanotrådar. Den specifika doktorandtjänst som utlyses här kommer att fokusera på teoretiska studier av topologiska tillstånd i heterostrukturerade nanotrådar. Forskningen kommer att involvera både numeriska och analytiska beräkningar och även nära samarbete med experimentella fysiker. Täta samarbeten finns även med flera internationella teoretiska och experimentella forskargrupper, till exempel vid Center for Quantum Devices vid Köpenhamns Universitet.

I en doktorandtjänst ingår normalt 80 % eget forskningsarbete (inklusive kurser) och 20 % består av annan tjänstgöring såsom undervisning, kursutveckling och institutionstjänstgöring.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (tex civilingenjör/magisterexamen inom fysik/nanovetenskap eller liknande)eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Krav på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.
 • Det krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav: Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav. Den sökande ska även ha erfarenhet av genomförande av oberoende forskningsprojekt. 

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se nedan. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Önskvärda meriter:

Grundexamen bör inkludera kurser inom fysik, särskilt teoretisk fysik, kvantmekanik och fasta tillståndets fysik. Forskningen är i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik och nanovetenskap är av värde. Förmåga och erfarenhet av att arbeta teoretiskt/matematiskt kommer att vara väsentlig, och kurser inom avancerad kvantmekanik för kondenserad materia är av stort värde. Ett intresse för nära samarbete med experimentella fysiker är viktigt, och erfarenhet från sådant samarbete är meriterande. Viktiga egenskaper hos den sökande är, förutom kreativitet och nyfikenhet, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, samt förmåga att samverka med forskare från andra discipliner och från andra länder. Goda kunskaper i engelska och god kommunikationsförmåga i tal och skrift är av stor vikt.

Villkor

En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, 5 kap 1-7 §§). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

 

 

 

 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/428
Kontakt
 • Martin Leijnse, lektor, +46703571138
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-02-20
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Tilbake til ledige stillinger