Lund University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Arbetsuppgifter:

Arbetet innefattar isolering, karakterisering och genetisk manipulation av humana monocyter och deras reprogrammering till kortikala nervceller. Dessa celler kommer sedan att transplanteras i djurmodeller av stroke. Projektet innebär arbetet med djurförsök.

Kvalifikationer:

Krav: Sökande ska nyligen ha tagit en masterexamen i molekylär- och cellbiologi, neurovetenskap eller närstående discipliner.

Vi söker en doktorand som har grundläggande kunskaper och intresse för stamcellsbiologi, cellreprogrammering, neuroimmunologi, cellgenetik och restorativ/regenerativ neurologi och som uppfyller behörighetskravet nedan.

Den sökande ska vidare ha goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, goda färdigheter i kommunikation och organisation, kunna uppvisa flexibilitet och förmåga att arbeta i team.

Vi söker en motiverad, flexibel person som har förmåga att på ett framgångsrikt sätt samarbeta i en internationell arbetsmiljö.

Meriterande:

Tidigare erfarenheter inom molekylär- och cellbiologi, neuroimmunologi, immuncytokemi och cellodlingstekniker är en fördel. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1030
Kontakt
  • Zaal Kokaia/Professor, +46 46 222 02 76
  • Emmy Heidenlad/Human Resource Coordinator, +46 46 222 83 47
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-04
Sista ansökningsdag 2018-05-31

Tilbake til ledige stillinger