Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Kravprofil
För nuvarande ställning krävs en grund- eller magisterexamen från medicinsk, biomedicinsk, kemi/biologi, bioteknik eller annan relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning. Se specifika behörighetskrav nedan. En person uppfyller de allmänna antagningskraven för kursen och studieprogram på grundnivå om denna: -har tilldelats en examen på avancerad nivå, eller -har uppfyllt kraven för kurser som består av minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng har beviljats i den andra cykeln, eller -har förvärvat väsentligen likvärdig kunskap på något annat sätt i Sverige eller utomlands. Kandidaten ska ha dokumenterad erfarenhet av laboratoriearbete, såsom cellkultur (vidhäftande och suspensionsceller), Djurarbte (företrädesvis mus), cell- och molekylärbiologiteknik (Western blot, qPCR, livkraftstests, ELISA) och immunologiska metoder (särskilt flödescytometri, isolering av immunceller från musvävnad etc.).

Meriterande är bevisad kunskap och experimentell erfarenhet inom kardiovakulär sjukdom anses vara en fördel. Förmåga att arbeta självständigt enligt bedömning från grund-och mastergradsexperiment eller diskussion om vetenskap under intervjun. God muntlig och skriftlig färdighet på engelska. God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga. Förmåga att fungera bra i ett lag.

Arbetsuppgifter

Doktorsprojektet omfattar laboratoriearbete inom området kardiovaskulär sjukdomsforskning med in vitro- och in vivo-modeller och metoder från cell- och molekylärbiologi, immunologi och biokemi. Projektet är inriktat på att identifiera nya terapeutiska mål för behandling av hypertoni och därtill hörande målorganskador som specifikt riktar sig mot immuncellsvar och vävnadsinflammation.Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1302
Kontakt
  • Anja Meissner, 046-2220000
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-20
Sista ansökningsdag 2018-05-11

Tilbake til ledige stillinger