Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Kravprofil

Plastföroreningar i hav och andra vattendrag har sedan flera år erkänts som ett mycket stort miljöproblem, men det har varit mycket mindre fokus på riskerna som föroreningarna kan innebära för markbundna ekosystem. Initiala analyser antyder att terrestriska ekosystem mottar ännu större mängder plastföroreningar än de limniska eller marina systemen, trots detta är effekterna av plast på mark-ekosystem närapå outforskade.

I det här projektet kommer kandidaten att undersöka de effekter som olika typer av plastpartiklar har på jordmikrobernas beteende, överlevnad, opulationssammansättning och ekosystemtjänster, samt vilka mekanismer som ligger bakom detta. Vi kommer att använda ett verktyg som nyligen utvecklats i forskningsgruppen, ett soilchip baserad på mikrofluidik-teknik. Tekniken ger oss möjlighet att imitera markens mikrostrukturer som en del av våra experimentella uppsättningar, och att utföra direkt mikroskopisk analys av organismer och processer. Vi kommer att mäta inflytandet av olika typer av mikroplast på tillväxt och spridning av olika mikrobiella grupper, deras beteende, och på vissa ekosystemfunktioner, under olika miljöförhållanden. Vi kommer att använda kvantitativ fluorescensmikroskopi på både sterilkulturer och fältprov.
Projektet är interdisciplinärt och vi letar efter en hängiven och kreativ person som är öppen för nya idéer och strategier. Även förmåga att kommunicera med samhällsaktörer eller andra intresseorganisationer är viktigt.
Doktoranden kommer antas till utbildningen i miljövetenskap men anställas och utföra forskningen på Biologiska institutionen.

Arbetsuppgifter

Doktoranden ska undersöka effekterna av, och mekanismer bakom, mikroplast på jordmikroorganismer, deras beteende och överlevnad, sammansättning och ekosystemtjänster.
Vetenskapliga metoder inkluderar: design och fabrikation av soil chips; genomförande av experiment; mikroskopering; bild- och dataanalys; datainterpretation; sammanställande av resultatfigurer; och författande av vetenskapliga artiklar för publicering i internationella tidskrifter. Att kommunicera resultat till samhällsaktörer eller intresseorganisationer är också en del av arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer

Kandidaten skall ha en masterexamen i biologi, kemi, miljövetenskap, ekosystemteknik eller annan disciplin som är relevant för projektet. Specialisering i jordekologi eller mikrobiologisk ekologi såsom i mikrofluidik är meriterande. Intresse, nyfikenhet och beredvillighet att lära sig de andra disciplinerna är ett krav. Att ha erfarenhet av att jobba med/mot samhällsaktörer är meriterande.
Hög förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska är ett krav, likaså färdigheten att självständigt kunna planera, genomföra och evaluera experimenten, och att fungera bra i en arbetsgrupp. Kandidaten behöver trivas med laboratorieabete, mikroskopering och dataanalys, och vara problemlösningsorienterad. Hen behöver vara flexibel i sin arbetstid under tillfälliga perioder av hög belastning.

Erfarenhet av minst två av följande kvalifikationer är ett krav; alla är meriterande för positionen:
• Kunskap inom kemi/ekotoxikologi
• Kunskap inom miljöriskbedömningar
• Erfarenhet i sterilteknik och hanterande av bakterie- och/eller svampkulturer
• Erfarenhet i fältarbete
• Erfarenhet av design i autoCAD
• Erfarenhet av framställning av mikrofluidiska master och chips i PDMS
• Erfarenhet av automatiserad mikroskopbildframtagning
• Erfarenhet av fluorescensmikroskopi
• Erfarenhet i vetenskaplig bildanalys
• Erfarenhet av programvaror NIS package, ImageJ eller liknande
• Erfarenhet av programvaror Adobe Illustrator, Photoshop eller liknande

Ansökan ska innehålla ett motivationsbrev som beskriver relevanta tidigare erfarenheter och forskningsintressen (max. 2 sidor), CV, kopior


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3577
Kontakt
  • Edith Hammer, biträdande universitetslektor, edith.hammer@biol.lu.se ; +46 46 222 45 36
  • Elin Johansson, personaladministratör, elin.johansson@biol.lu.se; +46 46 222 79 21
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-07
Sista ansökningsdag 2018-11-30

Tilbake til ledige stillinger