Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för service management och tjänstevetenskap finns vid Campus Helsingborg. Vid institutionen utbildar och forskar vi för att förstå, problematisera och bidra till utveckling av tjänster och tjänstesamhället. Kritiska samhälleliga perspektiv är av särskild vikt för institutionens utbildning och forskning. Lärare och forskare vid institutionen representerar olika vetenskapliga områden och perspektiv, som tjänstevetenskap, etnologi, sociologi, kulturgeografi, humanekologi, miljöstrategi och företagsekonomi, vilka tillsammans utgör grunden för vår tvärvetenskapliga utbildning och forskning.

Våra utbildningar ger studenterna en specifik kunskap om tjänster och tjänsters villkor och utveckling i verksamheter och i samhället. I utbildningarna används flera olika vetenskapliga perspektiv på tjänster, som sociala, ekonomiska, miljömässiga, etiska, historiska, rumsliga och kulturella. Våra lärare är också intresserade av att utveckla pedagogiska metoder och verktyg för att underlätta studenters lärande.

Forskning i tjänstevetenskap med inriktning mot hållbarhet

Hållbarhetsforskning är ett profilområde vid institutionen som vi vill förstärka. Den forskning som föreslås i ansökan bör relatera till områden där institutionen är framstående såsom hållbar produktion och konsumtion av mat, cirkulär ekonomi, avfallstjänster, mobilitet, mode, turism och hållbarhet, hållbara städer och tjänster samt digitalisering ur ett hållbarhetsperspektiv. Forskningen kan omfatta fallstudier i olika tjänstebranscher, i offentlig eller privat sektor och/eller analyser av institutionella ramverk. Eftersom institutionen strävar mot att hela tiden utveckla sin tvärvetenskapliga forskningsmiljö ser vi gärna att den forskning som föreslås har en tvärvetenskaplig ambition.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning på olika nivåer kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden.

Postdoktorn förväntas vara på plats och bidra till institutionens verksamhet. Det innebär exempelvis att delta i möten på plats och presentera sin forskning vid institutionens seminarier.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom tjänstevetenskap eller närliggande ämnesområde exempelvis sociologi, etnologi, företagsekonomi, kulturgeografi, och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Kvalifikationer och bedömning

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Vid anställning av postdoktor ska således följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • Pedagogisk förmåga

Särskild vikt kommer att fästas vid dokumenterad vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet; tjänster och hållbarhet.

 

Krav: 

 • Förmåga att självständigt genomföra och framgångsrikt slutföra forskningsprojekt.
 • God kunskap i engelska i tal och skrift
 • Erfarenhet av internationellt samarbete.

 

Stor vikt kommer också att läggas vid personlig lämplighet såsom att vara drivande, visad god samarbetsförmåga och självständighet. Dessutom är det värdefullt att den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning med inriktning mot hållbarhet inom institutionen och kan bidra till dess framtida utveckling.

Ansökan

Ansökan måste innehålla följande:

 1. Presentation av den sökandes forskning och forskningsinriktning samt en två (2) sidors forskningsplan
 2. Ett CV med kopior av examensbevis
 3. En publikationslista
 4. Upp till tre (3) representativa publikationer
 5. Kontaktuppgifter till tre (3) referenspersoner

Ansökningar som saknar något av ovanstående kommer att sorteras bort.

Ansökan bör knyta an till ett aktuellt och samhällsrelevant hållbarhetsproblem, och kan syfta mot såväl teori- och metodutveckling som praktisk förändring.

Villkor

Postdoktor är en meriteringsanställning under två år och är inriktad på forskning och anställningen ska vara ett inledande steg i karriären.

Övrigt

Observera att en anställd som tidigare varit anställd vid Lunds universitet som postdoktor under mer än ett år inte kan anställas som postdoktor igen inom samma eller närliggande ämnesområde vid universitetet.

Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Anställningen avses påbörjas snarast.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3579
Kontakt
 • Anette Svingstedt, +46 42 35 66 30
 • Johan Hultman, +46 42 35 66 13
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-20
Sista ansökningsdag 2018-12-17

Tilbake til ledige stillinger