Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Kravprofil

Sjukhusfysikerexamen (eller motsvarande utbildning) är ett krav. Du ska också vara forskarutbildad inom området. Det är meriterande med erfarenhet av strålskyddsdosimetri. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vidare krävs att personen är flexibel, energisk och kan arbeta självständigt.

Arbetsuppgifter

I det pågående projeketet PODIUM "Personal On-Line DosimetryUsing Computational Methods" studeras möjligheterna att i realtid beräkna stråldoser till arbetstagare som vistas i inhomogena foton- och/eller neutronstrålfält genom Monte Carlo-beräkningaroch rörelsedetektion. Detta för att stråldoser till olika organ ska kunnauppskattas mer detaljerat och med minskad osäkerhet jämfört med dages metoder. Sådana beräkningar och on-line system förutsätter en betydande valideringgenom detaljerade mätningari strålningsmiljön och noggrann bestämning av stråldoser genom mätning. En betydande del av valideringsarbetet vad gäller strålning inom sjukvårdenska utföras av Lunds universitet. Detta kräver framtagande av dosimetriska metoder för att genomföra sådana mätningar. Experimentellt arbete har utförts under 2018 och ytterligare mätningar vid klinsika behandlingar ska göras under 2019.

Du kommer att arbeta med:

1. Planering och genomförande av experimentellt arbete i samverkan med övriga projektpartners.

2. Identifiera och utreda kompletterande uppkomna forskningsfrågor inom projektets ram.

3. Ta initiativ till och vara drivande i den vetebskapliga rapporteringen.

4. Delta i det administrativa arbetet kring projektet exemplevis rapportering till anslagsgivaren Strålskyddsmyndigheten (SSM)

Det andra projektet syftar till att ta fram köns- och åldersspecifikacacancerriskvärden - livsstilsrelaterad risk för prematur förekomst av canceri en bestrålad population - för den svenska befolkningen och särskilt för svenska patientergenom undersökningar och behandlingar av radiologiska och nukleära mediciner. Detta kommer att vara utfört genom omräkning och mofifiering av livsrelaterade risker (LAR)-koefficienter som utvecklats av US Environmental Protection Agency för att gälla kohorter av svenska patienter, det vill säga en sjuk population.

Du kommer att arbeta med:

1. Planera och genomföra beräkningar av riskkoefficienter för en svensk population.

2. Planera och genomföra beräkningar av organdoser till patienter som genomgår CT-undersökningar, genomgår kärlkirurgiska behandlingar och strålbehandling (stråldos utanför behandlad volym).

3. Ta initiativ till och vara drivande i den vetenskapliga rapporteringen.

4. Delta i det adminsitrativa arbetete kring projeketet exempelvis rapportering till anslagsgivaren SSM.




Anställningsform Fast stilling
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4216
Kontakt
  • Lars E Olsson, professor, 040-33 17 28, 072-199 83 19
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-05
Sista ansökningsdag 2018-12-19

Tilbake til ledige stillinger