Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på strategier för en hållbar utveckling. IIIEE strävar efter att knyta forskningsresultat och deras tillämpning, skapa möjligheter för hållbar utveckling i samband med företag, ekonomi och miljö. IIIEE tror att en förändring i riktning mot hållbarhet kräver strategiskt fokuserad stadsutveckling och ledningsstrukturer, styrmedel, affärsmodeller, visioner och scenarier. För mer information se: www.iiiee.lu.se

 

Särskild ämnesbeskrivning

Tjänsten är inom beteendeekonomi som tillämpas på lågkol och resurseffektiva ekonomier. Postdoktorn kommer att bidra till att utveckla kunskap, experiment och policyanalys som berör konsumenters beslutsprocesser och effekterna av kontextuella faktorer för delningsekonomin, energianvändning och klimatbekämpande åtgärder.

 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

 

De viktigaste arbetsuppgifterna är att:

 • Genomföra forskning och publicering inom ämnesområdet
 • Utveckla föranalysplaner och genomföra experiment
 • Undervisa i den första, andra och tredje studiecykeln
 • Handleda och förvalta forskningsprojekt och masterprojekt
 • Sprida forskningsresultat och aktivt söka extern forskningsfinansiering
 • Samarbeta med industrin och det bredare samhället
 • Utföra administrativa uppgifter relaterat till arbetsuppgifterna ovan

 

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Relevant kunskaps- och forskningsbakgrund inom ekonomi, beteendeekonomi, psykologi, kognitiv vetenskap och/eller samhällsvetenskap som analyserar konsumentens beslutsprocesser och beslutsfattande
 • Dokumenterad kunskap och erfarenhet av experiment (lab, fält, val och/eller naturligt)
 • Uppvisad kunskap inom ekonometri och statistisk analys, inklusive specialiserad programvara (t.ex. SPSS, SAS, Stata)

 

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • Pedagogisk förmåga

 

Övriga meriter:

 • Känner till beteendeinsikter och offentlig politik som tillämpas för lågkol och resurseffektiva ekonomier
 • Kapaciteten att publicera i högt rankade vetenskapliga tidskrifter
 • Svenska språkkunskaper
 • Förmåga att arbeta både självständigt och som en del av en tvärvetenskaplig, inkluderande och internationell forskargrupp
 • Erfarenhet av online datainsamlingsplattformar
 • Bevisad pedagogisk och pedagogisk färdighet, inklusive övervakning av masterstudenter
 • Förmåga att engagera sig med industri och samhälle i stort
 • Utmärkt analytisk förmåga och förmåga att förstå och assimilera olika forskningsperspektiv
 • Erfarenhet av att organisera konferenser och workshops
 • Kompetens i policyanalys

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1795
Kontakt
 • Per Mickwitz, 046-2220000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-05-13
Sista ansökningsdag 2019-08-23

Tilbake til ledige stillinger