Lunds universitet, LTH, Institutionen för livsmedelsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för livsmedelsteknik förnyar och förbättrar såväl produkter som processer i hela livsmedelskedjan. Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på hållbar och näringsrik mat för framtiden.
Samarbeten med industri, råvaruproducenter och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.
Flera kända innovationer inom livsmedel har sitt ursprung på institutionen, bland annat Oatly och Proviva.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som professor i livsmedelsteknologi med placering tills vidare vid institutionen för livsmedelsteknik.

Institutionen för Livsmedelsteknik ser det som en del av den långsiktiga strategiska personalförsörjningen att nu förstärka området livsmedelsteknologi med en professur. Livsmedelsteknologi vid LTH har sedan lång tid tolkats som ett ämne med yt- och kolloidkemisk inriktning. Att denna profil bibehålls är viktigt för forskning och undervisning vid institutionen.  Med tanke på den positiva utvecklingen inom livsmedel och angränsande teknologiområden är det viktigt att nu göra en förstärkning så att institutionen kan upprätthålla sin i Sverige unika bredd inom livsmedelsområdet. Bland annat för att aktivt delta i EIT Food och andra nationella och internationella konsortier inom livsmedelsområdet.

Professuren kommer att vara knuten till den delen av forskarutbildningsämnet ”Livsmedels- och Formuleringsteknik” som beskrivs enligt följande ”Livsmedelsteknologi, Livsmedelskemi och Formulering är områden som behandlar den kemiska beskrivningen av molekylära och kolloidala egenskaper och som belyser samband mellan biologiska processer, struktur, och kvalitetsegenskaper i sammansatta system såsom livsmedel, läkemedel och relaterade konsumtionsvaror”. 


Ämne
Livsmedelsteknologi

 

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet Livsmedelsteknologi vid LTH är tillämpad kolloid och/eller livsmedels- kemi med ett fokus på formuleringsfrågeställningar inom livsmedel och/eller Life science. Ämnet kan innefatta exempelvis: kartläggning av råvarors och livsmedelsprodukters fysikaliska och/eller kemiska egenskaper, principer för hur man formulerar komplexa produkter, metoder att karakterisera relevanta molekylära eller övermolekylära strukturer och utveckling av system med fysiologisk funktionalitet.

 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Aktivt arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

 

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har:

 • Visat vetenskaplig skicklighet.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

 

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

 

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet, med störst vikt på vetenskaplig skicklighet.

 

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • Visad god förmåga att aktivt delta i och söka finansiering för externa projekt och då gärna projekt med bred samverkan mellan industri och akademi.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

 

 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Läs mer om institutionens verksamhet på: http://www.food.lth.se/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1479
Kontakt
 • Yvonne Granfeldt, +46 70 569 33 75
 • Björn Bergenståhl, 046-2228310
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2020-06-26
Sista ansökningsdag 2020-09-25

Tillbaka till lediga jobb