Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Företagsekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en internationellt framstående handelshögskola som har s k trippel kvalitetsackreditering. Vi arbetar i en internationell miljö och har eftertraktade utbildningar på både grund- och mastersnivå. Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med företag och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.

Som lärare och forskare vid Företagsekonomiska institutionen är du med och skapar en ledande akademisk miljö för forskning och utbildning om företag och förvaltningars ekonomi. Institutionen har utvecklats under mer än femtio år och är idag en av landets största. Våra forskare, lärare och studenter utvecklar dagligen kunskap inom redovisning & finansiering, strategi, entreprenörskap & forskningspolitik, organisation och marknadsföring.

Forskningstema

Doktoranden ska verka inom plattformen Making Universities Matter (MUM). MUM är en kunskapsplattform som finansieras av Vinnova, Verket för innovationssystem, och drivs i samarbete mellan forskare vid KTH och Lunds universitet. Plattformens huvudmål är att förstå hur universitet och högskolor (UoH) organiserar sin verksamhet och hur deras agerande anpassas till olika intressen i samhället. Den annonserade tjänsten är en av två doktorandtjänster som tillsätts inom MUM-plattformen. Dessa doktorander förväntas fokusera på två olika ämnen men doktoranderna kommer att ha möjlighet att utforma sina egna forskningsfrågor och samarbeta med varandra, såväl som med andra forskare inom plattformen.

Aktuell doktorandtjänst förväntas fokusera på universitetssamarbeten med fokus på internationella nätverk och forskare i tillväxtekonomier. För att kunna hantera FN:s hållbara utvecklingsmål och andra globala utmaningar har nya samarbetsinitiativ mellan
olika aktörer och länder initierats. Det är emellertid oklart vilka roller och drivkrafter forskare från olika länder och discipliner har i dessa global nätverk, vilka effekter dessa forskningssamarbete har och hur kunskapsöverföring med tillväxtländer bäst kan organiseras. Utifrån detta övergripande tema kommer doktoranden att ha möjlighet att utforma sina egna forskningsfrågor och samarbeta med andra forskare inom och utanför plattformen.

Arbetsuppgifter

Doktorandprogrammet i forskningspolitik vid Lunds universitet är ett fyraårigt program för en doktorsexamen och består av två delar: kurser (60 hp) och avhandlingsarbete (180 hp).

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en doktorand är aktivt deltagande i doktorandprogrammet, som involverar självständig forskning och genomförande av de kurser som ingår i programmet. Doktoranden förväntas aktivt delta i forskningsprojektet genom att göra självständig forskning (med handledning) samt skriva och publicera forskningsartiklar baserade på de empiriska resultaten som erhållits i projektet. Doktoranden förväntas också bidra till plattformens övergripande mål att kommunicera forskningsresultat till beslutsfattare, universitetsledningar och allmänheten. Doktoranden kommer att förses med nödvändig utrustning och ett kontor på institutionen.

Behörighet

För utnämning till tjänsten måste den sökande vara berättigad till antagning till doktorandprogrammet i forskningspolitik. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett examensarbete som är relevant för forskningsstudierna, motsvarande minst 15 hp, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Andra krav

 • Mycket höga kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Sökande bör ha intresse av att arbeta tvärvetenskapligt och samla in och analysera både kvalitativa och kvantitativa data.

Bedömningsgrund

De sökande kommer att bedömas utifrån deras möjligheter att uppfylla kraven för en doktorsexamen (PhD) i forskningspolitik. Särskild tonvikt kommer att ligga på följande:

 • Akademiska meriter, särskilt på magisternivå.
 • Kandidat- och magisteruppsats (med särskild vikt vid examensarbetet för magistern).
 • Den inlämnade forskningsplanen.
 • Andra meriter och utmärkelser som vittnar om den sökandes förmåga att genomföra doktorandprogrammet.

Föreskrifter om utnämning som doktorand finns i högskoleförordningen kapitel 5, 1–7 §§ och SFS 1998:80.

Ansökningsförfarande

Anställningen kan endast sökas elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande dokument:

 • Ett komplett ansökningsformulär: https://fek.lu.se/en/phd-studies/prospective-phd-candidates
 • Introduktionsbrev (max. 2 sidor) med en presentation av den sökande, viktiga kvalifikationer, och en kort beskrivning av varför den sökande är intresserad av projektet.
 • Forskningsplan på högst 5 sidor som behandlar idéer, potentiella forskningsfrågor och en genomgång av relevant litteratur.
 • Examensbevis för kandidat- och magisterexamen.
 • Kopia av magisteruppsats, och om det är relevant även kandidatuppsats.
 • Curriculum Vitae.
 • Kopior av certifikat och andra dokument som är relevanta.
 • Två signerade referensbrev med kontaktinformation.

Alla inlämnade dokument måste vidimeras.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2020-12-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2303
Kontakt
 • Pauline Mattsson, Biträdande universitetslektor, pauline.mattsson@fek.lu.se
 • Mats Benner, Professor, mats.benner@fek.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-07-01
Sista ansökningsdag 2020-10-31

Tillbaka till lediga jobb