Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Postdokspositionen är finansierad av BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate), ett tvärvetenskapligt strategiskt forskningsområde (SFO) som bygger på samarbete mellan mer än 250 forskare vid universiteten i Lund och Göteborg. BECC utvecklar forskning som bidrar till att synliggöra och generera kunskap som bidrar till att förutsäga och hantera den kombinerade effekten av klimatförändring och markanvändning på biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster. BECCs styrka är dess existerande och framgångsrika forskningsledare från många olika discipliner såsom biologi, statsvetenskap, geologi, matematik, naturgeografi och ekonomi som tillsammans utvecklar BECC. Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, är värd för BECC. CEC är både ett fysiskt och ett virtuellt centrum vid Lunds universitet. CEC bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning.

Kravprofil

Hållbart jordbruk inkluderar växt-pollinerare-interaktioner. Dagens metoder har dock svårt att specificera hur pollinering kan optimeras i heterogena landskap. Projektet ämnar utveckla rumsliga, egenskapsbaserade eko-evolutionära modeller för en förståelse för växters och pollinerares svar på förändringar i landskap och jordbruk. Sökanden bör ha erfarenhet av dynamisk modellering och förståelse för ekologi, evolution, spridning av organismer, populationers dynamik och samhällsdynamik. Komponenter av arbetet inkluderar validering av modeller givet data från bi, humlor och fjärilar. Detta för att förstå hur pollinerare svarar kortsiktigt och långsiktigt på jordbruksintensifiering och markanvändning. Sökanden förväntas kunna analysera odlingsdata och data för insekters egenskaper och dynamik. Anpassning av modeller till data är viktig, samt att förmedla konkreta förslag till brukare och beslutsfattare.

Arbetsuppgifter inkluderar

 • Konceptualisering av hur ekologiska interaktioner, evolution och spridning av organismer påverkar populationers och biologiska samhällens dynamik i en föränderlig miljö.
 • Design och implementering av rumsligt explicita och egenskapsbaserade eko-evolutionära modeller av växters och pollinerande insekters populations- och samhällsdynamik.
 • Validering av modeller givet data med numeriska och statistiska (t.ex. Bayesiansk statistik) metoder.

Krav

 • Doktorsexamen i miljövetenskap/ekologi/evolutionsbiologi/fysik/matematik/ datavetenskap eller motsvarande.
 • Kunskap om ekologiska, evolutionära och spatiala processer är ett krav.
 • Erfarenhet av matematisk modellering av dynamiska system (ODE-modeller eller IBM's) samt programmering (C++, MATLAB, R, etc.) är ett krav.
 • Att kunna läsa och skriva akademiska texter på engelska är ett krav.

Meriter

 • Erfarenhet av numeriska metoder, validering av modeller och Bayesiansk statistik är meriterande.
 • Viktiga egenskaper är att vara utåtriktad, problemlösande, självgående och uthållig.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2657
Kontakt
 • Mikael Pontarp, forskare, mikael.pontarp@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-09-14
Sista ansökningsdag 2020-10-05

Tillbaka till lediga jobb