The Faculties of Humanities and Theology, Department of History

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Kravprofil

Centrum för Öst- och sydöstasienstudier söker en eller två forskare, företrädesvis med inriktning på det moderna Kina

Omfattning: 50% 

Period: 2021-08-16 -- 2021-12-31

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna består av assistentarbete inför en EU-ansökan, med deadline 7 oktober, samt därefter egen forskning och visst administrativt arbete. Till assistentarbetet hör t.ex. att planera och samla in information från olika partners i EU-projektet samt att ladda upp det i ansökningssystemet. Efter ansökans inlämnande kommer runt 20% att avsättas till annat administrativt arbete, som t.ex. anordnade av seminarium och planering för mindre event, och resten av tiden, 80%, kan avsättas till den egna forskningen.
Den som anställs förväntas kunna arbeta självständigt, men ska också ha god samarbetsförmåga och kunna arbeta mot deadlines.

Kravprofil:
Den sökande bör ha avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen med en inriktning på Öst- och Sydöstasien, företrädesvis med fokus på det moderna Kina.

Mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska är ett krav.

Erfarenhet av större ansökningar och forskningsprojekt, samt annan administrativ erfarenhet, är meriterande.

Den egna forskningen skall anknyta till några av Centrums prioriterade forskningsområden.

Ansökan ska innehålla följande:
• undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad* kopia på
doktorsexamen
• publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
• undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.
*med namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer av två personer som inte står jävsförhållande till den sökande och som kan bekräfta att kopian överensstämmer med originalet.
Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:
• syfte och frågeställning
• teori och metod
• relation till den internationella forskningsfronten och till Centrums prioriterade forskningsområden
• tidsplan och förväntade resultat
• den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande pdf-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningen avslutas 2021-12-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-08-16
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2346
Kontakt
  • Henrik Rosengren, prefekt , https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda
  • Marina Svensson, professor, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2021-06-24
Sista ansökningsdag 2021-07-23

Tillbaka till lediga jobb