Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Att motverka förlusten av vilda pollinatörer kräver en ökad förståelse av direkta och indirekta påverkansfaktorer bakom pollinatörsminskningar och miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga effekter av dessa. Horizon 2020-projektet SAFEGUARD ska leverera effektiva lösningar för att bevara vilda pollinatörer i Europa, genom utveckling av ett integrerat bedömningsramverk (IAF). Vi söker någon med bakgrund i ekologisk modellering och ett starkt intresse för pollinatörsekologi och policy till att bli en del av vårt SAFEGUARD-team genom en tvåårig postdoc-tjänst vid CEC, Lunds universitet.

Arbetsuppgifter
Som postdoktor ingår främst bedrivande av forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning

Denna tjänst består i huvudsak av att utveckla verktyg till stöd för beslutsfattare, och som kopplar utvärderad evidens till beslutsfattande och stöd för att motverka nuvarande och framtida hot mot pollinatörer, samt att testa, validera och anpassa SAFEGUARDs IAF till olika skalor av styrning och sektorer. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med andra partners, och i samverkan med avnämare för att försäkra att utfallen är policy-relevanta. Postdoktorn kommer att vara del av ett konsortium av forskare och avnämare från 25 partnerinstitut i EU, Storbritannien och Kina, däribland några av Europas främsta pollinationsekologer. Postdoktorn förväntas presentera resultat vid internationella konferenser, producera vetenskapliga publikationer av hög kvalitet, och ha en drivande roll i att förmedla resultaten.

Kvalifikationer

 • PhD i ekologi, miljövetenskap, matematik eller motsvarande utbildning. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång
 • Dokumenterade färdigheter i kvantitativ ekologisk modellering
 • Mycket goda färdigheter i engelska 
 • Demonstrerade färdigheter i att producera och publicera vetenskap av hög kvalitet
 • Pedagogisk förmåga

Meriterande

 • God kunskap i pollinatörsekologi och/eller agroekologi
 • Kunskap om mekanistisk ekologisk modellering
 • Erfarenhet av avnämarinteraktioner
 • God kunskap om policyprocesser i EU

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt  “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa

Universitetet tillämpar individuell lönesättning

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2414
Kontakt
 • Henrik Smith, +46462229379
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-07-02
Sista ansökningsdag 2021-08-29

Tillbaka till lediga jobb