Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Vår forskning är inriktad på att definiera och förstå biologiska processer bakom Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Vi arbetar med kohorter bestående av både patienter och kognitivt friska volontärer, vilka genomgår omfattande tester med hjärnavbildning, mätningar av biomarkörer och neuropsykologisk testning, samt med djur- och cellbiologiska experiment. Mer information finns här. Forskargruppen leds av professor Oskar Hansson. Anställningen är placerad vid BMC i Lund.

Vi värnar om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i vår relation till varandra. Vi strävar efter att skapa en miljö som främjar utveckling och är stimulerande för alla anställda.

Projektbeskrivning
Vid Alzheimers sjukdom, kan de underliggande amyloid-β (Aβ) och tau patologierna i hjärnan och den efterföljande neurodegenerationen detekteras och övervakas på ett tillförlitligt sätt med hjälp av cerebrospinalvätska och bildbaserade biomarkörer. Cerebrospinalvätska och bildbaserade biomarkörer har framgångsrikt använts i forskningssammanhang och vid specialiserade kliniker i vissa länder. Mer tillgängliga och kostnadseffektiva metoder, såsom blodprov, behövs för en utbredd applicerbarhet vid kliniska prövningar och framtida implementering i rutinmässig klinisk vård. Vi har nyligen publicerad flera artiklar som tyder på att fosforylerad tau uppmätt i blod kan vara en användbar diagnostisk och prognosticerande biomarkör för Alzheimers sjukdom (Palmqvist et al. JAMA, 2020; Janelidze et al. Nature Medicine, 2020; Cullen et al. Nature Aging, 2021). Huvudsyftet med detta projekt är att utforma tillgängliga och icke-invasiva tester för diagnos och prognos för Alzheimers sjukdom genom att kombinera blodbiomarkörer (t.ex. p-tau, biomarkör för tau-patologi i hjärnan; Aβ42/40, biomarkör för amyloid-β-patologi i hjärnan; NfL , biomarkörer för neurodegeneration) med kognitivt test, hjärnavbildning såväl som genetiska biomarkörer. De nyutvecklade algoritmerna för biomarkörer skulle vara mycket användbara för utbredd implementering inom primärvården och skulle kunna påskynda utvecklingen av effektiva sjukdomsmodifierande behandlingar av Alzheimers sjukdom genom att underlätta urval och stratifiering av deltagare och övervakning av behandlingssvar.

Doktoranden kommer att bedriva forskning under ledning av professor Oskar Hansson, doktor Shorena Janelidze, doktor Niklas Mattsson-Carlgren och doktor Sebastian Palmqvist. 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Doktorandens huvuduppgift är att genomföra sina forskningsstudier vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och obligatoriska kurser. Doktoranden kommer att utföra analys av cerebrospinalvätska och plasmaprov från patienter med Alzheimers sjukdom, andra neurodegenerativa sjukdomar och kognitivt friska äldre med hjälp av immunbaserade analyser, statistisk dataanalys, skriva vetenskapliga artiklar, och presentera resultat vid nationella och internationella konferenser. Andra uppgifter kan också förekomma. Majoriteten av forskningen genomförs i samarbete med andra medlemmar i gruppen. 

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

 • Mastersexamen inom medicin, biomedicinsk vetenskap, psykologi, neurovetenskap eller annat liknande område
 • Erfarenhet av immunanalyser (ELISA, MSD, Simoa)
 • Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.
 • Mycket goda kommunikations-, presentations- och skrivfärdigheter
 • God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
 • Tålmodig, detaljorienterad och noggrann

Meriterande för anställningen är:

 • Erfarenhet av statistisk analys och R-mjukvarumiljö för statistisk beräkning och grafik
 • Specifikt intresse för demens och åldrande

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad fyra år enligt HF 5 kap 7§ och avser heltid. Startdatum är 15 juni 2022 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla personligt brev, CV, kontaktuppgifter till två referenser, examensbevis (inklusive betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska övervägas (t.ex. rekommendationsbrev). Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 15 juni 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/1017
Kontakt
 • Shorena Janelidze, forskare, +46462229667shorena.janelidze@med.lu.se
 • Oskar Hansson, professor, forskargruppschef, +46722267745oskar.hansson@med.lu.se
 • Linnea Gard, personalsamordnare, +4640391071,linnea.gard@med.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2022-04-26
Sista ansökningsdag 2022-05-17

Tillbaka till lediga jobb