Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Biologi är det stora ämnet om allt levande. Det spänner över allt från processer på molekylär och cellulär nivå̊ till globala processer på ekosystemnivå. Detta omfattande ämne indelas i ett antal mindre discipliner och ämnesinriktningar. Forskarutbildningen vid biologiska institutionen omfattar många av dessa inriktningar, från molekylärbiologi till tillämpad ekologi, från virus och enskilda celler till evolutionsbiologi och global biodiversitet. Att forskarutbilda sig vid biologiska institutionen innebär i regel en specialisering inom någon mer avgränsad del av hela biologins forskningsfält och kan omfatta fältarbeten, experiment, teoretiskt arbete, eller en kombination av dessa.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Eftersom växter inte kan ta sig bort från ogynnsamma förhållanden har de utvecklat omfattande molekylära och fysiologiska försvarssystem. Växter kan således reagera på en rad stimuli såsom patogeninfektion, vattentillgång, förändringar i ljusintensitet och temperatur, etc. Dessa signaleringshändelser involverar ofta flera cellulära organeller inklusive mitokondrier, kloroplaster, plasmamembran och endoplasmatiska retikulum. Projektet kommer att fokusera på att förstå signaltransduktionsvägar och effektorer som reglerar svar på förändrade miljöförhållanden och stress, med fokus på växtmitokondriers roll. Förutom att vara viktigt för energiomvandling och metabolism, deltar mitokondrier i sensing och signalering som leder till effektiva försvarssvar hos växter. Mitokondrier regleras också av olika kvalitetskontrollsystem, inklusive retrograd signalering och mitofagi, som hjälper växter att balansera tillväxt och reproduktion med stressöverlevnad. Huvudkomponenterna i dessa signalvägar är dock okända, så målet med detta projekt kommer att vara att identifiera och karakterisera nyckelregulatorer och effektorer. Att förstå hur mitokondriell signalering och kvalitetskontroll under stress uppnås kan leda till nedströmsapplikationer för att förbättra stresstolerans och skörd hos grödor.

Doktoranden kommer att ansluta sig till Van Aken-labbet med fokus på molekylär signalering i växter, som en del av enheten för Molekylär Cellbiologi vid Biologiska Institutionen. Den framgångsrika kandidaten kommer att ha tillgång till toppmoderna molekylära, biokemiska, proteomiska och genomiska faciliteter för att utföra forskningen. Kandidaten kommer också att ha möjligheter att samarbeta med internationella grupper och handleda master- och/eller kandidatstudenter.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

•  avlagt examen på avancerad nivå eller

•  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller

•  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt. Projektarbetet ska vara avslutat när tjänsten påbörjas.

Övriga krav

•  Masterexamen i molekylärbiologi, biokemi eller närliggande områden, med laboratorieerfarenhet inom molekylärbiologi, genetik och/eller växtfysiologi. Studenter som avslutar sin masterexamen 2022 kommer också att övervägas om de har lång erfarenhet inom molekylärbiologi i ett ämne som är mycket relevant för detta projekt. Masterexamen ska vara avklarad innan tjänsten påbörjas.

•  Utmärkta kunskaper i engelska, både i läsförståelse och skrift.

•  Mycket motiverad med stark förmåga att arbeta självständigt samt att samarbeta inom en forskargrupp.

Det är meriterande om kandidaten har:

•  Praktisk erfarenhet av att arbeta med Arabidopsis thaliana eller andra modellväxtarter är meriterande.

•  Praktisk erfarenhet av molekylära och biokemiska tekniker såsom genotypning, sekvensering, bioinformatik, PCR, RNA-arbete, kloning, protein/organellrening, western blot, enzymmätningar, fluorescens/konfokalmikroskopi är meriterande. Erfarenhet av 3-D rekonstruering i Amira (eller motsvarande). 

•    B-körkort.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

•  Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.

•  Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.

•  Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.

•  Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv, självmotivation och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till 2-3 referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2022-12-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2593
Kontakt
  • Olivier van Aken, universitetslektor, +46462229413,olivier.van_aken@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-08-05
Sista ansökningsdag 2022-10-07

Tillbaka till lediga jobb