Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
Jordar lagrar mycket mer kol än atmosfären, och mikroorganismer spelar en viktig roll för att reglera huruvida kolföreningar förblir i jorden, eller om de bryts ner igen till koldioxid. En viktig mekanism för långvarig kollagring är den fysiska stabiliseringen av organiskt material i markstrukturen, vilket innebär att kol kan "gömmas" från dess nedbrytare i komplexa jordaggregat. Dessa processer är dock inte väl förstådda.

Vi söker mycket motiverad postdoktor till ett tvärvetenskapligt projekt inom mikrobiell ekologi vid biologiska institutionen, Lunds universitet. Projektet fokuserar på att genomföra experiment i mikrofluidikmodeller som efterliknar den fysikaliska och kemiska heterogeniteten som jordmikrohabitater utgör för organismer. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med ingenjörer och mikrospektroskopister. Du kommer att vara en del av en aktiv forskningsgrupp vid institutionen för biologi: https://www.biology.lu.se/research/research-groups/microbial-ecology  och samarbeta med ingenjörer vid Institutionen för biomedicinsk teknik: http: //bme.lth.se/research-pages/nanobiotechnology-and-lab-on-a-chip/. Den tvärvetenskapliga miljön kommer att ge kandidaten stora möjligheter att lära sig nya färdigheter och metoder allt från biologi över spektroskopi till teknik.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifter inkluderar:

 • Forskning inom markmikrobiologi i modellsystem som innehåller heterogenitet på mikroskalan, både fysiska och kemiska
 • Kultivering av bakteriella och svamp-laboratoriearter
 • Arbete med jordmikrobsamhällen
 • Arbeta i tätt samarbete med ingenjörer som utvecklar chippen
 • Arbeta i samarbete med en postdoktor vid MaxLab IV som utför synkrotronanalys i chip
 • Bidra aktivt till en positiv och kreativ arbetsmiljö i gruppen

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (detta kan justeras baserat på till exempel dokumentation av föräldraledighet eller militärtjänst).

Specifika krav:

 • Doktorsexamen i biologi, med inriktning mot mikrobiell ekologi, markekologi, eller annat relevant ämne
 • Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska
 • Bra kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta bra med andra medlemmar i forskargruppen

Bedömningsgrunder
Specifika bedömningskriterier:

 • Erfarenhet av mikrofluidiskchip
 • Erfarenhet av eller starkt intresse för biologiska och / eller miljörelaterade tillämpningar
 • Erfarenhet av bildanalys, modellering och självlärande algoritmer eller viljan att förvärva dessa färdigheter
 • Erfarenhet av molekylär analys av markmikrober
  Dokumenterad förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet
 • Hög intellektuell kapacitet och problemlösningsförmåga
 • Teknisk och analytisk förmåga, organisationsförmåga
 • Entusiasm, engagemang och förmåga att arbeta både självständigt och inbäddat i forskningsgruppen.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S). Tillträde april 2023 eller snarast enligt överenskommelse.

Kontakta Edith Hammer (edith.hammer@biol.lu.se) för mer information.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Personligt brev
 • Resumé / CV, inklusive datum för offentligt doktorandförsvar eller motsvarande, avhandlingens titel, tidigare arbetslivserfarenhet, nuvarande position, akademiska meriter och specialkompetens
 • Fullständig lista över publikationer
 • Allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (högst en sida)
 • Namn, relation till och kontaktinformation över två professionella referenser
 • Kopia av doktorsexamen och andra intyg / betyg som du anser relevanta.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-04-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/4177
Kontakt
 • Edith Hammer, edith.hammer@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-01-04
Sista ansökningsdag 2023-04-11

Tillbaka till lediga jobb