Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Beskrivning av arbetsplatsen

Historiska institutionen omfattar tre ämnen: Historia, Mänskliga rättigheter och Öst- och Sydöstasiatiska studier. Institutionen har också en omfattande forskarutbildning och har ett ansvar för den Nationella forskarskolan i historiska studier. Forskningen i historia är i bred mening kulturhistoriskt inriktad. Kronologiskt sträcker sig forskningen över en period från tidig medeltid till våra dagar, med betoning på tidigmodern tid och tiden därefter. En relativt omfattande del av forskningen behandlar internationell och global historia, samt kunskapshistoria.

Här kan du läsa mer om forskningen i historia vid vår institution: https://www.hist.lu.se/forskning/

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Vi söker nu en forskare som ska skriva en forskningsansökning med syfte att stärka forskningsmiljön inom områdena förintelsestudier och studier av antisemitism. Tjänsten är på heltid under tre månader, med första anställningsdag senast den 1 oktober 2022.

Forskningsansökningen ska i allmänhet riktas mot Vetenskapsrådets utlysning av projektbidrag våren 2024, men kan också vara riktade mot andra finansiärer. I de fallen ska dessa finansiärer specificeras i ansökan. Eventuella externa medel som tilldelas den som innehar tjänsten, till följd av ansökningar som skrivs inom ramen för anställningen, ska placeras vid Avdelningen för historia vid Lunds universitet.

Forskaren kommer under anställningstiden att få stöd av kollegor med anknytning till relevant forskningsområde. Du förväntas:

  • genomföra en pilotstudie som kan vara del av en forskningsansökan.
  • skriva en forskningsansökan riktad till Vetenskapsrådet (eller motsvarande) våren 2024 eller tidigare.
  • vara en aktiv deltagare i relevanta seminarier och aktiviteter.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

För att komma ifråga för tjänsten ska du ha en filosofie doktorsgrad eller en likvärdig internationell examen som inte är äldre än 12 år vid ansökningstidens slut. Speciella omständigheter som föräldraledighet, sjukdom eller liknande kan förlänga denna period. Intyg på sådana omständigheter ska bifogas ansökan.

Om den sökande innehar en anställning vid annat lärosäte eller institution krävs intyg från prefekt som bekräftar att eventuella externa medel kan placeras vid Avdelningen för historia, Historiska institutionen, Lunds universitet.

Om ditt modersmål inte är ett skandinaviskt språk krävs dokumenterat mycket goda kunskaper i engelska.

Meriterande för anställningen är:

Särskilt meriterande är om du har en filosofie doktorsgrad (eller motsvarande) i historia.

Bedömningskriterier

Du måste ha de nämnda akademiska kvalifikationerna samt en god förmåga att utveckla och utföra forskning på hög internationell nivå. En dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel är en merit. Bedömningen görs på grundval av inskickat underlag och eventuellt intervju.

Övrigt

Anställningen är på heltid i 3 månader med första anställningsdag senast den 1 oktober 2023.

Så här söker du

Ansökan skrivs på svenska, danska, norska eller engelska och måste innehålla följande:

Ett undertecknad CV (högst 2 sidor). En verifierad kopia av den sökandes intyg på filosofie doktorsexamen . Ett följebrev (högst 1 sida). Ett projektförslag (högst 2 sidor) som beskriver det projekt som den sökande avser att söka externa medel för. Projektförslaget ska specificera vilken finansiär den ska riktas mot. En fullständig publikationslista med de fem viktigaste forskningspublikationerna utmärkta med asterisk.

Inga publikationer ska skickas med ansökan. Senare i processen är det möjligt att den sökande kan ombes att inkomma med de fem viktigaste forskningspublikationerna.

OBS! Den sökande är ansvarig för att ansökan är fullständig och i enlighet med de instruktioner som angetts ovan, och att allt är scannat (som Pdf-fil) och inskickat till Lunds universitet senast sista ansökningsdag.

Sista ansökningsdag: 1 april 2023

Första anställningsdag: 1 oktober 2023, eller enligt överenskommelse.

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-10-01 el enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/486
Kontakt
  • Lina Sturfelt, prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda
  • Henrik Rosengren, docent, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-02-13
Sista ansökningsdag 2023-04-01

Tillbaka till lediga jobb